Monthly Archives: Květen 2020

Rozvod s pomocou právnika

“Takže rozvod” – Váš osobný svet sa rúca v základoch a osoba, ktorá mala v živote stáť vždy na Vašej strane, sa stáva Vašim odporcom, Vašou protistranou. Komunikácia pri rozvode vie byť nepríjemná, navyše sa odohráva pod dohľadom súdu.
Aby ste svoje postoje a záujmy vedeli prezentovať správne, potrebujete pomoc, niekoho, kto vie komunikovať za Vás. Preberie na seba bremeno nositeľa nepríjemných správ a nebude v komunikácii s Vašou manželkou/manželom zaťažený citovými väzbami.
Zodpovedný rozvodový právnik je niekto, kto Vás podporí vo Vašom rozhodnutí, pomôže Vám formulovať Vaše požiadavky a bude ich prezentovať a obhajovať pred súdom.

človek pri dome

Získate odborné zhodnotenie situácie a plánovanie postupu. Prioritnými sú vaše záujmy, resp. ich ochrana, advokát Vám pomôže s ich formuláciou a komunikáciou navonok, pomôže Vám prekonať stres z danej situácie aj s návratom do života. V rámci zákonov sa advokát usiluje o dosiahnutie spravodlivého a vyrovnaného výsledku z pohľadu svojho klienta.

wedding-rings-3611277_960_720

Činnosti ktoré zabezpečí rozvodový právnik:
 pomoc pri formulácií dôvodov rozvratu manželstva, ktorých prezentácia je nevyhnutnou podmienkou pre povolenie rozvodu zo strany súdu
splnenie všetkých formálnych náležitostí, vypracovanie návrhu na rozvod, kompletizácia a označenie dôkazov
formulácia návrhu na určenie starostlivosti o deti a príspevku na výživu zo strany rodičov
výber správneho súdu pre konanie
pomoc pri vrátení sa k pôvodnému priezvisku po rozvode
Advokát vás na konanie pred súdom podrobne pripraví. Upozorní na možnosti a kroky ktoré budete musieť absolvovať. Dostanete informácie o priebehu konania, o spôsobe vystupovania pred súdom a o správnom čase kedy vznášať pripomienky resp. požiadavky.
Advokát Vás môže pri väčšine úkonov zastúpiť, ak je vám pobyt na súde nepríjemný alebo je pre Vás príliš stresujúci.