Rozvod s pomocou právnika

“Takže rozvod” – Váš osobný svet sa rúca v základoch a osoba, ktorá mala v živote stáť vždy na Vašej strane, sa stáva Vašim odporcom, Vašou protistranou. Komunikácia pri rozvode vie byť nepríjemná, navyše sa odohráva pod dohľadom súdu.
Aby ste svoje postoje a záujmy vedeli prezentovať správne, potrebujete pomoc, niekoho, kto vie komunikovať za Vás. Preberie na seba bremeno nositeľa nepríjemných správ a nebude v komunikácii s Vašou manželkou/manželom zaťažený citovými väzbami.
Zodpovedný rozvodový právnik je niekto, kto Vás podporí vo Vašom rozhodnutí, pomôže Vám formulovať Vaše požiadavky a bude ich prezentovať a obhajovať pred súdom.

človek pri dome

Získate odborné zhodnotenie situácie a plánovanie postupu. Prioritnými sú vaše záujmy, resp. ich ochrana, advokát Vám pomôže s ich formuláciou a komunikáciou navonok, pomôže Vám prekonať stres z danej situácie aj s návratom do života. V rámci zákonov sa advokát usiluje o dosiahnutie spravodlivého a vyrovnaného výsledku z pohľadu svojho klienta.

wedding-rings-3611277_960_720

Činnosti ktoré zabezpečí rozvodový právnik:
 pomoc pri formulácií dôvodov rozvratu manželstva, ktorých prezentácia je nevyhnutnou podmienkou pre povolenie rozvodu zo strany súdu
splnenie všetkých formálnych náležitostí, vypracovanie návrhu na rozvod, kompletizácia a označenie dôkazov
formulácia návrhu na určenie starostlivosti o deti a príspevku na výživu zo strany rodičov
výber správneho súdu pre konanie
pomoc pri vrátení sa k pôvodnému priezvisku po rozvode
Advokát vás na konanie pred súdom podrobne pripraví. Upozorní na možnosti a kroky ktoré budete musieť absolvovať. Dostanete informácie o priebehu konania, o spôsobe vystupovania pred súdom a o správnom čase kedy vznášať pripomienky resp. požiadavky.
Advokát Vás môže pri väčšine úkonov zastúpiť, ak je vám pobyt na súde nepríjemný alebo je pre Vás príliš stresujúci.


Čo sú protipožiarne systémy


Kvalitná konštrukcia a údržba sú základnými predpokladmi pre bezpečnú evakuáciu osôb v prípade požiaru, minimalizáciu šírenia požiaru a zaistenie prijateľných podmienok bezpečnosti pre záchranné zložky. Rozhodujúci je čas. Najlepšie riešenia protipožiarnych systémov boli vyvinuté so zreteľom na špecifický dizajn jednotlivých budov a spôsob ich využívania, pričom v rámci holistického prístupu kombinujú aktívne aj pasívne opatrenia. Úlohou je udržať pod kontrolou požiar vo fáze jeho plného rozvinutia – bod, ktorý nazývame „flashover“. Cieľom je zabrániť jeho šíreniu v budove tak, aby mohli ľudia včas uniknúť a záchranné zložky bezpečne zasiahnuť. To je možné dosiahnuť kombináciou činností, ktoré nazývame pasívna ochrana a aktívna ochrana.

protipožiarne dvere
Aktívna ochrana, ktorá zahŕňa požiarne hlásiče, sprchové hasiace hlavice, hasiace prístroje, systémy stupačiek a odsávanie dymu, môže pomôcť pri zabránení šírenia požiaru, ochrane majetku a života. Tieto systémy vyžadujú pre efektívne fungovanie automatizáciu, takže v prípade zistenia požiaru a dymu sa v budove spustí požiarny hlásič/detektor dymu a upozorní osoby, ktoré sa nachádzajú v budove. Systémy hasiacich sprinklerových hlavíc a hasiace prístroje môžu pomôcť spomaliť šírenie požiaru do momentu, kým zasiahnu hasiči. Systémy na odsávanie dymu, ako sú strešné otvory alebo mechanická ventilácia na odvod dymu a dymovody, môžu vznietenie oddialiť alebo mu úplne zabrániť. Taktiež zaisťujú, že je úroveň dymu prijateľná pre evakuáciu.
Pasívna protipožiarna ochrana predstavuje skupinu systémov, ktoré rozdeľujú budovu na požiarne úseky pomocou protipožiarnych priečok, podláh a protipožiarnou ochranou konštrukcií. Tým sa zabraňuje rýchlemu šíreniu požiaru a je zabezpečená ochrana konštrukcie stavby na čas potrebný na evakuáciu osôb z budovy.
Aktívne systémy nemôžu v podstate fungovať bez pasívnych protipožiarnych materiálov a tieto dve riešenia sú účinné, len ak sú použité spoločne – systém sprinklerových hlavíc nemôže zabrániť požiaru v budove v prípade, že sa zrúti strop, ktorý je k nej pripevnený.
Princípy pasívnej požiarnej ochrany
Pri členení budovy na požiarne úseky je potrebné, aby mali priečky, stropy a konštrukčné prvky preukázateľnú požiarnu odolnosť. Je nevyhnutné, aby tieto deliace prvky poskytovali požadovanú odolnosť v reálnych situáciách, nielen v zjednodušených podmienkach v rámci testovania požiarnej odolnosti. Kritickými bodmi sú napríklad rohy, spojenia s inými priečkami alebo stropmi, podporné a závesné prvky, techniky upevnenia a spoje, ktoré by mali byť analyzované a testované v reálnych podmienkach. Všetky otvory, spoje, prestupy potrubí alebo káblov je potrebné dôkladne zabezpečiť, pretože tieto prestupy predstavujú potenciálnu cestu pri šírení požiaru a dymu, a tým narúšajú princíp členenia na požiarne úseky. Medzery a otvory na veľkých plochách, ako sú podlahy v bežných servisných šachtách, je potrebné dôkladne a úplne utesniť pomocou vhodných výrobkov a systémov, ktoré sa používajú na tesnenie týchto medzier a otvorov. To isté platí aj o škárach alebo otvoroch, ktoré vznikli v dôsledku nekvalitnej práce a konštrukčných dilatačných škárach.

zabradlie 3
Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť pri projektovaní, sú únikové cesty a v prípade vysokých budov minimálne dve schodiská umiestnené ďalej od seba. Schodiská musia mať pretlakové vetranie a musia spĺňať funkciu protipožiarnej deliacej konštrukcie, ktorá zabráni vniknutiu dymu. Schodiská a všetky únikové cesty vo všeobecnosti by mali by byť vyrobené z nehorľavých materiálov, pokiaľ je to možné a nemali by sa v nich vyskytovať horľavé materiály. Niektoré vnútroštátne predpisy umožňujú výstavbu vysokých obytných budov aj s jedným schodiskom za predpokladu, že sú vhodne navrhnuté, zatiaľ čo iné umožňujú prístup založený na výkonnosti (tzv. požiarne bezpečnostné inžinierstvo), ktorý od projektantov vyžaduje, aby sami posúdili počet schodísk a dobu evakuácie. Kľúčovými opatreniami pasívnej ochrany sú bezpečnostné zóny alebo deliace prvky s vysokou účinnosťou, ako sú napr. neobývané miestnosti alebo podlahy navrhnuté tak, aby zabránili šíreniu požiaru oveľa dlhšie, ako je bežné. Z hľadiska evakuácie majú podlahy v únikových zónach niekoľko výhod: pre evakuované osoby predstavujú zónu oddychu; znížená pravdepodobnosť úniku dymu do priestoru schodiska alebo výťahovej šachty; môžu byť použité na ochranu osôb so zdravotným postihnutím a/alebo zranených evakuovaných osôb; môžu byť použité ako miesto pre inštruktáž záchranných zložiek pri evakuácii; a môžu slúžiť ako hasičská základňa. Zárukou funkčnosti akejkoľvek pasívnej ochrany je, samozrejme, dôsledný proces inštalácie. 
Optimálne riešenie
Kvalitná konštrukcia, účinná kombinácia pasívnej a aktívnej ochrany, projektovanie únikových ciest, inštalácia a priebežné riadenie rizík – to všetko sú rozhodujúce faktory, ktoré prispievajú k bezpečnosti osôb a záchranných zložiek, ako aj k ochrane budovy v prípade požiaru.
K bezstarostnému užívaniu budov majiteľmi či inými osobami prispieva aj špecifikácia vhodných materiálov a systémov, ktoré je potrebné testovať v reálnych podmienkach, odborná inštalácia, kontrola a údržba.


Ako sa správať na priváte?

Aby sme ale nerozpravali len tak do vetra a povedali si nieco k veci treba najprv rozdelit klientov na nejake skupiny aby sme vedeli o com rozpravame. V kazdom pripade dalsie prispevky do tejto casti fora su pre ludi z poslednej tu popisanej skupiny.
Najprv skupiny ktore sa nedaju ovplyvnit :
Klient hovado: Čast klientov, ktorá prichádza pod vplyvom chlastu alebo niečoho tvrdšieho nedá sa s nimi diskutovat, sú hluční, nepríjemní a každý ich nerád vidí. Takýto klienti by mali úplne zabudnúť na priváty (výnimku tvoria priváty vo firemných priestoroch) a chodiť skôr do bordelov a nočných podnikov, lebo babám hodne škodia. Pre baby, ktoré to robia v súkromných bytoch v podstate na tajnáša, je takýto človek katastrofa, lebo môže zničiť babe zabehané živobitie behom jednej návštevy. Títo ľudia na net vôbec nepíšu, takže nemá význam sa k tomu vyjadrovať.

spoločníčka 2

Klient world champion: Bohužiaľ pomerne často sa vyskytujúca skupina ľudí, ktorí si myslia, že tým, že zaplatili osemdesiat euro, tak sa stávajú jediným a všemocným pánom situácie, môžu babu ponižovať, zhadzovať a robiť si čo chcú. Vyznačujú sa povýšeneckým správaním, negatívnymi poznámkami ku všetkému a hlavne sú nepríjemní a dávajú najavo, že oni sú majstri sveta a baba je tu len na to, aby sa ich snažila vrcholne uspokojiť. Takýto ľudia veľa po nete nepíšu, ale keď hej, tak len čo všetko bolo zlé a ani vo sne ich nenapadne, že existuje aj iný typ človeka ako sú oni a hlavne, že svojim správaním v babe zabijú úplne všetko, čo by im za normálnych okolností, bárktorá aj rada poskytla. 
Klient busic: Príde si na sex privát https://www.privatportal.sk/proste len po jedno, nezaujíma ho nič len živá diera, do ktorej to môže sktrčiť, je v podstate úplne jedno, ako sa baba správa. Jeho zaujíma len mechanická vzrušivosť a čo všetko ešte baba vydrží od neho, plus ako baba vyzerá, čiže prvotný inštinkt, ktorý prispieva k jeho vzrušivosti.
Klient voyer: Človek zväčša milý a uhladený, ľahne a čaká, č osa bude diať. Je to človek všímajúci si detaily typu, ako má baba urobené nechty, všíma si každú faldu na oblečení, nie úplne dokonale oblečené, napríklad samodržky a podobne. Baba musí byť milá, jemná, pohybovať sa elegantne. Pre takéhoto človeka je podstatné čo videl, respektíve optické vnemy viac ako fyzické vzrušenie. Vzrušenie sa odohráva viac v jeho hlave, a keď na babe je nejaký detail, čo nesedí do dokonalej formicky, tak je to veľmi zlé. Takémuto typu klientov vyhovujú drahé ženy, ktoré vrážajú veľa do svojej vizáže a sú na svoj vzhľad náležite hrdé, takže keď príde obyčajný klient, správajú sa povýšenecky až odporne, akože daj prachy a choď preč. 

girl-1736419_1920
Normalny klient : Normálny človek, čo dostáva doma málo toho, čo potrebuje alebo už nemá chuť to doma skúšať alebo chce vyskúšať niečo, čo doma neprichádza do úvahy. Pre túto skupinu je určená celá táto téma. Takýto človek príde na privát aj s očakávaním príjemne stráveného času, čiže včetne konverzácie, intímnej atmosféry, ktorá v ďalšom vývoji návštevy prerastie až na vášeň. Prebudí sa pri tom v ňom niečo živočíšne vo vnútri a človek si to užije tak, ako sa patrí a koľko sa dá. 


Mramor nikdy nebol štýlovejší

Mramor je skutočne výnimočný stavebný materiál, ktorý nie je na zahodenie. Predstavuje veľmi vysokú kvalitu produktu do každej domácnosti, a ak si ho aj vy pre svoj domov vyberiete, rozhodne sa nemusíte obávať, že ho niekedy oľutujete. Zabudnite na predražený materiál, ale stave aj vy radšej do materiálu, ktorú určite stojí za peniaze. Zabudnite na ničomnosť a produkty, ktoré sa po veľmi krátkom používaní opotrebujú a vy ste nútení ich meniť znova a znova, až kým úplne stratíte nervy. Stavte radšej hneď na začiatku do niečoho, čo vám vydrží naveky a do konca života sa iba radujte z toho, aké dobré rozhodnutie ste spravili.

006-marble-interior-wall-design

Mramorová podlaha https://www.goraslovakia.sk/produkty/dlazby-a-shodiskove-podstupnice je tu pre vás a poskytne vám všetko, čo pre svoju kvalitne a dokonale zariadenú domácnosť potrebujete. Zabudnite na predražené stavebné materiály, ktoré sú vám neustále ponúkané do vašej domácnosti. Stavte radšej na klasickú kvalitu, ktorá svojim luxusným dojmom vyzdvihne aj vašu domácnosť do vysokých štandardov. Nemíňajte preto ani vy viac peniaze na to, čo sa vám neoplatí, ale rozhodnite sa konečne aj vy pre to, čo máte radi, obdivujete a čo má cenu zlata.

United-27-1024x683

 

Mramor je výnimočný materiál, a to nie len svojim krásnym, luxusným vzhľadom, ale aj svojou nekonečnou odolnosťou a životnosťou, ktorú si skutočne zamilujete. Zabudnite na drahé materiály, ktoré ani len omylom v skutočnosti nestoja toľko, ako si od vás za ne pýtajú. Dajte radšej peniaze za stavebný materiál – mramor, ktorý si ich skutočne zaslúži a pri ktorom sa nikdy nebudete musieť báť, že budete nútení takúto svoju podlahu musieť meniť. Kvalita sa vám totižto vždy oplatí najviac a preto sa pre ňu aj vy vždy rozhodnite a verte, že tak nebudete musieť nikdy v budúcnosti svoj nesprávny výber ľutovať. Voľte zodpovedne – voľte kvalitu.


Sklenené dvere a zárubne


Mať skleněné dveře je dokonalým nadčasovým prvkom. Použité kalené sklo je zárukou vysokej kvality, tvrdosti a úžitkovosti. Pevnosť umožňuje akékoľvek dekorovanie. Celosklenené dvere dodajú nielen svetlosť, vzdušnosť, ľahkosť či priehľadnosť do súčasných moderných domov, ale vytvoria i nadčasový interiérový prvok. Použité sklo je spracované procesom kalenia, ktorý zaistí potrebnú a požadovanú mechanickú tvrdosť a vysokú termickú odolnosť sklenenej tabule. V kaliarni sa sklo najprv zahreje na potrebnú teplotu a potom sa prudko schladí. Dôjde k vytvoreniu permanentného povrchového napätia, ktoré vykazuje vyššiu odolnosť než má bežné, kalením neupravené sklo.

posuvne dvere

Takto sa zaistia všetky jeho bezpečnostné vlastnosti. Ak by sa sklo predsa len rozbilo, rozbije sa na malé neostré črepy, ktoré nespôsobia zranenie, takže sú vhodné aj do domov s malými deťmi. Dvere sú neoddeliteľnou súčasťou interiéru a ich výber môže byť komplikovaný. Na trhu existuje množstvo druhov a typov všelijakých dverí. Musíte dbať ohľad na to, aby sa vaše nové dvere skvelo hodili do vášho interiéru. Musia tvoriť dobrý celkový dojem pohodlia a vkusu vlastníka. Samozrejmosťou dverí sú aj zárubne. Pred samotným výber je dôležité vedieť, aký veľký otvor v stene je nutné vytvoriť pre správne osadenie zárubne. Každá zárubňa sa u rôznych výrobcov líši. Majte presne odmeraný stavebný otvor. Každý výrobca má svoju technológiu výroby. Podľa STN normy zostávajú zárubne v priechodzej šírke bez zmien. Hrúbka zárubne sa objednáva na konečnú úpravu hrúbky steny. Hrúbka steny sa meria vrátane omietok, prípadne obklad.

sklenee posuvne dvere

Počíta sa s tým, že pri absolútnej rovnosti samého stavebného otvoru, rám zárubne prekryje približne tri centimetre po obvode steny. Obložková zárubňa sa montuje až po konečných stavebných úpravách na čistú podlahu. Zárubňa sa dodáva v kartónovej papierovej krabici v rozloženom stave na diely. Vyrábajú sa buď oceľové, obložkové alebo sa dajú spraviť aj obklady kovovej zárubne. Pre montáž zárubne ako aj samotných sklenených dverí si objednajte odbornú špecializovanú firmu. Sami to rozhodne nerobte. Dvere by nevyzerali vôbec lákavo pre vás a vašich najbližších.


Pohodlný spánok

Avšak je tu diskusia. Ako si skutočne máte vybrať matrac presne pre Vás? Neexistuje žiadny univerzálny a najlepší matrac. Pre každého je vhodný iný. Ak chcete mať príjemný a zdravý spánok, musíte sa popozerať po naozaj správnom matraci. Rozhodne výber nepodceňujte. Aj ten najkvalitnejší matrac je nutné po rokoch vymeniť. Aby ste sa každé ráno neprebúdzali nevyspatí a dolámaní, musíte vybrať pre Vás vhodný matrac. Životnosť matraca je približne sedem rokov. Matrace vyberáte samozrejme k rôznym typom postelí a roštom. Najskôr si ujasnite, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých materiálov matracov. Potom sa ľahšie rozhodnete pre správny matrac. Matrace, ktoré vyhovuje niekomu inému, nemusia vyhovovať vám. Preto neodporúčam veriť všetkému. Možno ste počuli, že najlepší matrac je latexový alebo že tvrdý matrac je vždy len pružinový? Sú to len mýty. Isto im neverte.

matrac

Rozoznávame penové a latexové matrace, pružinové a taštičkové matrace, kokosové matrace a matrace vyplnené lisovanou bavlnou. Penové a latexové matrace sú vyrobené z jednej alebo z viacerých pien. Najlepšie sa prispôsobujú tlaku tela, sú veľmi pohodlné a patria k tým najobľúbenejším matracom. Pružinové a taštičkové matrace sú najpoužívanejšie, pretože sú tvarovo stále, majú dlhú životnosť a majú veľmi dobré ortopedické vlastnosti. Kokosové matrace zase dokážu skvelo odvádzať vlhkosť a poskytujú chrbtici veľmi kvalitnú oporu. Matrace vyplnené lisovanou bavlnou sa na trhu objavujú veľmi málo. Sú to veľmi lacné matrace, ktoré nevyhovujú viacerým požiadavkám. Ich výhodou môže byť pre niekoho ich cena. Medzi novšie trendy patria matrace so zónovaním, sendvičové matrace, BIO matrace, matrace z prírodných materiálov, zdravotné matrace a ortopedické matrace. Ak trpíte bolesťami chrbta alebo sa zobúdzate nevyspatý, určite odporúčam z možností zdravotných matracov. Avšak aj BIO matrac môže mať certifikát, že sa jedná o zdravotný matrac.

spánok

Najdôležitejšie je vaše zdravie. Preto vyberajte s rozumom. Nenechajte sa opantať predávajúcim v kamennom obchode. Ak si vyberiete nekvalitný matrac, môžete mať problémy, ako sú napríklad bolesti chrbta, bolesti krčnej chrbtice, bolesti kĺbov, či nespavosť. Správne vybraný matrac dokáže úplne zmierniť či úplne odstrániť celý rad týchto ťažkostí. Materiál matraca je kľúčovým napríklad pre alergikov alebo aj pri nadmernom potení. Poobzerajte sa aj na predajcov matracov na mieru https://www.segum.sk/produkty/matrace.


Aby bol váš interiér štýlový

Ste aj vy zástancom názoru, že radšej investujete do kvalitného zariadenia, akoby ste ho mali o pár rokov, možno aj menej úplne nanovo znova zariaďovať? Investície naraz, aj keď možno o trochu vyššie sa jednoznačne oplatia viac. Buďte preto aj vy vždy pripravení s investovaním do kvalitných stavebných materiálov, s ktorými však budete mať určite istotu, že ich už nikdy v živote nebudete musieť meniť. Investujte svoje peniaze preto aj vy do materiálov, ako je kameň alebo mramor či napríklad hliník a radujte sa z kvalitného zariadenia po celý zvyšok vášho života. Zabudnite na predražené, aj keď lacnejšie materiály, ktoré vám sotva vydržia po celý rok a investujte radšej do toho, čom má svoju budúcnosť oveľa jasnejšiu a svetlejšiu.

stone-staircase-122

Kamenné schody cena určite budete milovať aj vy. Dajte si záležať na výbere toho najlepšieho z najlepšieho a radujte sa z kvalitne zariadeného príbytku, ktorý sa vám bude naozaj nie len páčiť, ale bude aj oveľa kvalitnejší a funkčnejší, ako akýkoľvek nábytok, zariadenie alebo materiál, aký ste požívali dovtedy. Zabudnite na drahé a nekvalitné zariadenie ale investujte odteraz radšej už iba do kvalitného, aj keď o trochu drahšieho, ako ste obyčajne zvyknutí. Doprajte si vždy už iba kvalitu a tešte sa z toho najkrajšieho zariadenia, aké ste si vôbec mohli priať.

a486fccdf8a56588c7147484bc7d0d51

Aby bol aj váš domov nie iba kvalitný, ale aj štýlový, pre svoje potreby voľte to najlepšie a najkvalitnejšie zriadenie, aké možno dostať a verte, že ho dostanete práve u nás. Naše zariadenie je nie iba tej najlepšej kvality na  trhu, ale je aj veľmi štýlové a preto sa nemusíte báť, že by ste investovali do niečoho, čo nemá zmysel – práve naopak, naše štýlové aj vysoko kvalitné stavebné materiály vám dajú presne to, čo chcete a potrebujete, ba dokonca možno aj oveľa viac, ako ste možno tušili.


Neplodnosť

Ženský a mužský organizmus je celkovo opradený záhadami. Sú ženy, ktoré deti nechcú mať za žiadnych okolností a aj napriek tomu otehotnejú. Možno im chce takto Boh niečo dokázať alebo je to len náhoda, či zhoda okolností. Potom sú ženy, ktoré by si priali mať malé stvorenie, čo kope nožičkami a ručičkami, ale osud im nedoprial to šťastie, aby sa stali matkami. Často sa potom skloňujú vety o tom, aký je svet nespravodlivý k tým, čo by chceli a k tým, čo nechcú, ale majú. Nie každý sen sa plní a odstupom času možno prídeme na dôvod, prečo to tak je a že je to úplne v poriadku tak ako to je.bunky embryo
Ženský organizmus nepozná ani ten najlepší lekár úplne do detailov. Stávajú sa prípady, že ženy potratia niekoľko krát za sebou bez nejakej zjavnej príčiny. Spravia sa im všetky možné vyšetrenia a aj napriek tomu sa im nepodarí počať dieťa s terajším partnerom. Keď to ich vzťah nevydrží, tak sa im podarí nájsť si niekoho iného a s tým už mať deti môžu. Je to paradox, ale stávajú sa aj také prípady, že tí ľudia sú si skrátka nekompatibilný navzájom nech sa snažia, čo sa snažia. Niektoré ženy nemôžu mať deti len určitého pohlavia, napríklad nikdy nedonosia dievčatko. Sú ženy zasa, ktoré nikdy nedonosia chlapca. Hold, môžu mať zdravé dieťa, ale iba dieťa, ktoré má jedno pohlavie. To druhé vždy potratia. Je to smutné, ale nenavyberajú si, mohli by byť ešte rady, že vôbec nejaké zdravé dieťa donosia. ivf neplodnosť plodnosťPrípady sú naozaj rôzne. Práve vtedy, keď sa prestanete snažiť, otehotniete a narodí sa vám bábätko. Možno zažijete najprv niekoľko potratov, aby ste si vedeli vážiť to bábätko, ktoré sa vám potom narodí. Aj tak vám môže vesmír niečo naznačiť, že si nie ste hodný svojho osudu, preto vám najprv nadelí kríž a až potom radosť. Možno preto sa vám nedarí počať, pretože ešte nie ste pripravený na to stať sa rodičmi alebo vás čaká ťažké obdobie, ktoré by ste aj tak dosť ťažko znášali.


Viditeľné plesne, neviditeľné toxíny

Plesne od dávnych čias sprevádzali človeka. Mali svoje široké uplatnenie napríklad pri výrobe chleba, fermentovaných nápojov, produkcii antibiotík.
Na druhej strane pri nesprávnom skladovaní potravín vznikajú viaceré voľným okom rozoznateľné plesne, ktoré za určitých podmienok vytvárajú zdraviu škodlivé látky s názvom mykotoxíny. Ic názov je odvodený od slova „mykos“ – plesne a toxíny –zdraviu škodlivé látky. Spomenuté mykotoxíny patria medzi najjedovatejšie látky a spôsobujú rakovinové a mnohé iné ochorenia. Na ich vytvorenie potrebujú:škodlivé plesne.jpg

  • Vhodnú teplotu– aj preto je dôležité uskladňovať potraviny v chladničke
  • Vhodnú vlhkosť– najmä v teplom a vlhkom prostredí sa im mimoriadne darí a rozmnožujú sa
  • Vhodný substrát– to znamená potravinu, na ktorej vedia rásť – napríklad orechoviny. káva, pekárske výrobky, produkty z jabĺk, sušené ovocie, figy, ďatle, výrobky z obilia, koreniny, mliečne výrobky a mnoho ďalších

Dnes sa týmto látkam a ich prítomnosti venuje veľká pozornosť. Na kontrolu ich prítomnosti je platná európska legislatíva a každá krajina sa mimoriadne venuje kontrole potravín, ktoré sú náchylné na výskyt mykotoxínov. Pri akomkoľvek podozrení si jednotlivé členské štáty Európskej únie vymieňajú poznatky a skúsenosti.plesnivý chlieb.jpg

Ochrana spotrebiteľa

Tá je v tomto prípade na prvom mieste. Venuje sa jej veľká pozornosť z dôvodu možného poškodenia a ohrozenia ľudského zdravia.
Plesne sú viditeľné voľným okom – vytvárajú tzv. kolónie, ktoré môžu byť sfarbené do zelena, biela, prípadne so žltým nádychom. Spotrebiteľom sa neodporúča, aby v prípade potravín, ktoré sú nimi napadnuté odstraňovali časti potravín aj s plesňami a zvyšok skonzumovali. Stále existuje možnosť, že v danej potravine sa už vytvorili škodlivé látky, ktoré sú ale neviditeľné. Týka sa to hlavne pekárskych výrobkov, chleba, pečiva, džemov, kompótov, ovocia a zeleniny.
Správne skladovanie potravín je jednou z najlepších možností prevencie pred ich poškodením.
Pri nakupovaní potravín treba uplatniť racionálny prístup a obsah košíka nepreceňovať. Ak aj nakúpime potraviny do zásoby, najmä pečivo, musíme dbať na jeho vhodné uskladnenie, najlepšie do mrazničky.
Žiť v súlade s prírodou a vedou znamená mať dostatok informácií a vedieť sa podľa toho zariadiť.


FBI zatkla vodcu neonacistickej skupiny Atomwaffen za obvinenia z swattingu

Federálny úrad pre vyšetrovanie zatkol zakladateľa násilnej neonacisitckej skupiny AtomwaffenDivision a obvinili ho z interstate hrozieb k okruhu rasistov, ktorí volali proti podvodom proti univerzite, kostolu a mnohým iným cieľom. ProPublica ho tiež označil za vodcu spoločnosti Atomwaffen – ktorého Dentona obviňujú z preplácania.Stop ilustrácia
DE – známy online ako „Rape“ alebo „Tormenter“ – je druhý, známym členom swattingu ringu. Podľa čestného prehlásenia FBI sa Denton aktívne zúčastnil na kampaniach spolu s Johnom Williamom KirbymKelleym, ktorý bol tento rok zatknutý. Tretí člen spolupracuje s súdnymi činnými v trestnom konaní, ale ich meno nebolo zverejnené a FBI opisuje ďalších dvoch vodcov ako cudzincov žijúcich mimo USA.
FBI voľne prepojil Kelleyho s AW a zaznamenal všadeprítomné rasistické klábosenie v kanáli IRC, ktorý navštevoval. Zatknutím tohto týždňa je spojenie oveľa jasnejšie. Čestné vyhlásenie tvrdí, že Denton vstúpil do kanála v roku 2018, potom osobne požiadal o najmenej dva pokusy o swattingu: jeden proti ProPublica, ktorý verejne odhalil DE úlohu v AW, a druhý proti investigatívnemu novinárovi pracujúcemu s odbytiskom.
Chatové správy naznačujú, že ostatní členovia si boli zjavne vedomí DE identity a protokoly IRC obsahovali jeho domácu IP adresu. V januári sa DE nevedomky stretol aj s agentom FBI a pripustil, že sa zúčastnil kampane na swatting. Povedal agentovi, že „prepadnúť“ na SW by bolo dobré pre AW – pretože „SW by sa považovalo za zločin najvyššej úrovne“. Teraz čelí trestu odňatia slobody najviac päť rokov.Zabezpečenie ilustrácia
Polícia a FBI v posledných mesiacoch zakročil proti bielemu rasistickému terorizmu. Ďalší člen AW sa tento mesiac priznal vinu za nezákonné držanie strelných zbraní a v januári zadržali súdy činné v trestnom konaní šesť členov „základne“, z ktorých traja boli obvinení z podrobného sprisahania, aby zavraždili dvoch antifašistických aktivistov.