Žumpa – keď neviete kam s odpadovými vodami.

12.10.2019 Vyp Od

Odvod splaškových vôd je vo väčšine miest už dávno vyriešený. Čo ale s oblasťami kde chýba? Aj napriek sľubom a zákonom sú v našej krajine obývané oblasti, ktoré verejnú kanalizáciu nemajú zavedenú. Pokiaľ sa tento problém týka aj vás máme pre vás riešenie.
Najlacnejšie riešenie – žumpa
Žumpa je v podstate zberná nádoba na odpadovú – splaškovú vodu. Ak dom práve staviate mala by byť súčasťou stavebného plánu. Ak ste si kúpili rodinný dom, ktorý nie je a ani sa nedá napojiť na kanalizáciu potrebujete si postaviť žumpu. V tomto prípade nemusíte vybavovať stavebné povolenie, stačí len stavbu ohlásiť na úrade.Splaškové vody.jpg
Druhy
Existuje niekoľko druhov žúmp. Niektoré sú lacnejšie, niektoré odolnejšie a ďalšie potrebujú predprípravu pred ich zapustením do zeme.
Betónové – stačí ich len vložiť do vykopanej jamy. Sú odolné a trvácne – pokojne po nich môžete prejsť aj autom nič sa im nestane.
Plastové – ľahké nádoby s veľkým objemom, ktoré vložíte do dopredu pripravenej jamy, ktorá musí mať pevnú a rovnú betónovú dosku. Ak by ste ju položili na nerovný základ mohla by po naplnený prasknúť a poškodiť sa. Aby ste predišli jej zdeformovaniu je dobré ju pred zahrnutím obetónovať, naplniť ju vodou a až potom zasypať zeminou.
Sklolaminátové – pevné, odolné a ľahké sklolaminátové žumpy odolávajú tlakom, ktoré na ne pôsobia po zasypaní. Dno jamy nemusíte betónovať, ale je potrebné aby stáli na rovnom povrchu.Vaňa a WC.jpg
Vyberte správny objem
Obsah žumpy treba pravidelne vyvážať fekálnym vozidlom. Aby ste nemuseli túto službu využívať každý týždeň je dobré vybrať si primeraný objem. Vypočítajte koľko vody priemerne za deň spotrebujete. Nezabúdajte započítať všetko – sprchovanie, kúpanie, použitie WC, umývanie rúk, auta, pranie, varenie. Možno sa vám to ani nezdá, ale priemerne môže jeden človek spotrebovať aj viac ako 100l vody. Vynásobte toto číslo počtom obyvateľov domu a intervalom vyprázdňovania ( napr každých 30 dní). V závislosti od výsledku si vyberte vhodný objem.