Category : Ženy

Čo sú protipožiarne systémy


Kvalitná konštrukcia a údržba sú základnými predpokladmi pre bezpečnú evakuáciu osôb v prípade požiaru, minimalizáciu šírenia požiaru a zaistenie prijateľných podmienok bezpečnosti pre záchranné zložky. Rozhodujúci je čas. Najlepšie riešenia protipožiarnych systémov boli vyvinuté so zreteľom na špecifický dizajn jednotlivých budov a spôsob ich využívania, pričom v rámci holistického prístupu kombinujú aktívne aj pasívne opatrenia. Úlohou je udržať pod kontrolou požiar vo fáze jeho plného rozvinutia – bod, ktorý nazývame „flashover“. Cieľom je zabrániť jeho šíreniu v budove tak, aby mohli ľudia včas uniknúť a záchranné zložky bezpečne zasiahnuť. To je možné dosiahnuť kombináciou činností, ktoré nazývame pasívna ochrana a aktívna ochrana.

protipožiarne dvere
Aktívna ochrana, ktorá zahŕňa požiarne hlásiče, sprchové hasiace hlavice, hasiace prístroje, systémy stupačiek a odsávanie dymu, môže pomôcť pri zabránení šírenia požiaru, ochrane majetku a života. Tieto systémy vyžadujú pre efektívne fungovanie automatizáciu, takže v prípade zistenia požiaru a dymu sa v budove spustí požiarny hlásič/detektor dymu a upozorní osoby, ktoré sa nachádzajú v budove. Systémy hasiacich sprinklerových hlavíc a hasiace prístroje môžu pomôcť spomaliť šírenie požiaru do momentu, kým zasiahnu hasiči. Systémy na odsávanie dymu, ako sú strešné otvory alebo mechanická ventilácia na odvod dymu a dymovody, môžu vznietenie oddialiť alebo mu úplne zabrániť. Taktiež zaisťujú, že je úroveň dymu prijateľná pre evakuáciu.
Pasívna protipožiarna ochrana predstavuje skupinu systémov, ktoré rozdeľujú budovu na požiarne úseky pomocou protipožiarnych priečok, podláh a protipožiarnou ochranou konštrukcií. Tým sa zabraňuje rýchlemu šíreniu požiaru a je zabezpečená ochrana konštrukcie stavby na čas potrebný na evakuáciu osôb z budovy.
Aktívne systémy nemôžu v podstate fungovať bez pasívnych protipožiarnych materiálov a tieto dve riešenia sú účinné, len ak sú použité spoločne – systém sprinklerových hlavíc nemôže zabrániť požiaru v budove v prípade, že sa zrúti strop, ktorý je k nej pripevnený.
Princípy pasívnej požiarnej ochrany
Pri členení budovy na požiarne úseky je potrebné, aby mali priečky, stropy a konštrukčné prvky preukázateľnú požiarnu odolnosť. Je nevyhnutné, aby tieto deliace prvky poskytovali požadovanú odolnosť v reálnych situáciách, nielen v zjednodušených podmienkach v rámci testovania požiarnej odolnosti. Kritickými bodmi sú napríklad rohy, spojenia s inými priečkami alebo stropmi, podporné a závesné prvky, techniky upevnenia a spoje, ktoré by mali byť analyzované a testované v reálnych podmienkach. Všetky otvory, spoje, prestupy potrubí alebo káblov je potrebné dôkladne zabezpečiť, pretože tieto prestupy predstavujú potenciálnu cestu pri šírení požiaru a dymu, a tým narúšajú princíp členenia na požiarne úseky. Medzery a otvory na veľkých plochách, ako sú podlahy v bežných servisných šachtách, je potrebné dôkladne a úplne utesniť pomocou vhodných výrobkov a systémov, ktoré sa používajú na tesnenie týchto medzier a otvorov. To isté platí aj o škárach alebo otvoroch, ktoré vznikli v dôsledku nekvalitnej práce a konštrukčných dilatačných škárach.

zabradlie 3
Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť pri projektovaní, sú únikové cesty a v prípade vysokých budov minimálne dve schodiská umiestnené ďalej od seba. Schodiská musia mať pretlakové vetranie a musia spĺňať funkciu protipožiarnej deliacej konštrukcie, ktorá zabráni vniknutiu dymu. Schodiská a všetky únikové cesty vo všeobecnosti by mali by byť vyrobené z nehorľavých materiálov, pokiaľ je to možné a nemali by sa v nich vyskytovať horľavé materiály. Niektoré vnútroštátne predpisy umožňujú výstavbu vysokých obytných budov aj s jedným schodiskom za predpokladu, že sú vhodne navrhnuté, zatiaľ čo iné umožňujú prístup založený na výkonnosti (tzv. požiarne bezpečnostné inžinierstvo), ktorý od projektantov vyžaduje, aby sami posúdili počet schodísk a dobu evakuácie. Kľúčovými opatreniami pasívnej ochrany sú bezpečnostné zóny alebo deliace prvky s vysokou účinnosťou, ako sú napr. neobývané miestnosti alebo podlahy navrhnuté tak, aby zabránili šíreniu požiaru oveľa dlhšie, ako je bežné. Z hľadiska evakuácie majú podlahy v únikových zónach niekoľko výhod: pre evakuované osoby predstavujú zónu oddychu; znížená pravdepodobnosť úniku dymu do priestoru schodiska alebo výťahovej šachty; môžu byť použité na ochranu osôb so zdravotným postihnutím a/alebo zranených evakuovaných osôb; môžu byť použité ako miesto pre inštruktáž záchranných zložiek pri evakuácii; a môžu slúžiť ako hasičská základňa. Zárukou funkčnosti akejkoľvek pasívnej ochrany je, samozrejme, dôsledný proces inštalácie. 
Optimálne riešenie
Kvalitná konštrukcia, účinná kombinácia pasívnej a aktívnej ochrany, projektovanie únikových ciest, inštalácia a priebežné riadenie rizík – to všetko sú rozhodujúce faktory, ktoré prispievajú k bezpečnosti osôb a záchranných zložiek, ako aj k ochrane budovy v prípade požiaru.
K bezstarostnému užívaniu budov majiteľmi či inými osobami prispieva aj špecifikácia vhodných materiálov a systémov, ktoré je potrebné testovať v reálnych podmienkach, odborná inštalácia, kontrola a údržba.


Mramor nikdy nebol štýlovejší

Mramor je skutočne výnimočný stavebný materiál, ktorý nie je na zahodenie. Predstavuje veľmi vysokú kvalitu produktu do každej domácnosti, a ak si ho aj vy pre svoj domov vyberiete, rozhodne sa nemusíte obávať, že ho niekedy oľutujete. Zabudnite na predražený materiál, ale stave aj vy radšej do materiálu, ktorú určite stojí za peniaze. Zabudnite na ničomnosť a produkty, ktoré sa po veľmi krátkom používaní opotrebujú a vy ste nútení ich meniť znova a znova, až kým úplne stratíte nervy. Stavte radšej hneď na začiatku do niečoho, čo vám vydrží naveky a do konca života sa iba radujte z toho, aké dobré rozhodnutie ste spravili.

006-marble-interior-wall-design

Mramorová podlaha https://www.goraslovakia.sk/produkty/dlazby-a-shodiskove-podstupnice je tu pre vás a poskytne vám všetko, čo pre svoju kvalitne a dokonale zariadenú domácnosť potrebujete. Zabudnite na predražené stavebné materiály, ktoré sú vám neustále ponúkané do vašej domácnosti. Stavte radšej na klasickú kvalitu, ktorá svojim luxusným dojmom vyzdvihne aj vašu domácnosť do vysokých štandardov. Nemíňajte preto ani vy viac peniaze na to, čo sa vám neoplatí, ale rozhodnite sa konečne aj vy pre to, čo máte radi, obdivujete a čo má cenu zlata.

United-27-1024x683

 

Mramor je výnimočný materiál, a to nie len svojim krásnym, luxusným vzhľadom, ale aj svojou nekonečnou odolnosťou a životnosťou, ktorú si skutočne zamilujete. Zabudnite na drahé materiály, ktoré ani len omylom v skutočnosti nestoja toľko, ako si od vás za ne pýtajú. Dajte radšej peniaze za stavebný materiál – mramor, ktorý si ich skutočne zaslúži a pri ktorom sa nikdy nebudete musieť báť, že budete nútení takúto svoju podlahu musieť meniť. Kvalita sa vám totižto vždy oplatí najviac a preto sa pre ňu aj vy vždy rozhodnite a verte, že tak nebudete musieť nikdy v budúcnosti svoj nesprávny výber ľutovať. Voľte zodpovedne – voľte kvalitu.


Sklenené dvere a zárubne


Mať skleněné dveře je dokonalým nadčasovým prvkom. Použité kalené sklo je zárukou vysokej kvality, tvrdosti a úžitkovosti. Pevnosť umožňuje akékoľvek dekorovanie. Celosklenené dvere dodajú nielen svetlosť, vzdušnosť, ľahkosť či priehľadnosť do súčasných moderných domov, ale vytvoria i nadčasový interiérový prvok. Použité sklo je spracované procesom kalenia, ktorý zaistí potrebnú a požadovanú mechanickú tvrdosť a vysokú termickú odolnosť sklenenej tabule. V kaliarni sa sklo najprv zahreje na potrebnú teplotu a potom sa prudko schladí. Dôjde k vytvoreniu permanentného povrchového napätia, ktoré vykazuje vyššiu odolnosť než má bežné, kalením neupravené sklo.

posuvne dvere

Takto sa zaistia všetky jeho bezpečnostné vlastnosti. Ak by sa sklo predsa len rozbilo, rozbije sa na malé neostré črepy, ktoré nespôsobia zranenie, takže sú vhodné aj do domov s malými deťmi. Dvere sú neoddeliteľnou súčasťou interiéru a ich výber môže byť komplikovaný. Na trhu existuje množstvo druhov a typov všelijakých dverí. Musíte dbať ohľad na to, aby sa vaše nové dvere skvelo hodili do vášho interiéru. Musia tvoriť dobrý celkový dojem pohodlia a vkusu vlastníka. Samozrejmosťou dverí sú aj zárubne. Pred samotným výber je dôležité vedieť, aký veľký otvor v stene je nutné vytvoriť pre správne osadenie zárubne. Každá zárubňa sa u rôznych výrobcov líši. Majte presne odmeraný stavebný otvor. Každý výrobca má svoju technológiu výroby. Podľa STN normy zostávajú zárubne v priechodzej šírke bez zmien. Hrúbka zárubne sa objednáva na konečnú úpravu hrúbky steny. Hrúbka steny sa meria vrátane omietok, prípadne obklad.

sklenee posuvne dvere

Počíta sa s tým, že pri absolútnej rovnosti samého stavebného otvoru, rám zárubne prekryje približne tri centimetre po obvode steny. Obložková zárubňa sa montuje až po konečných stavebných úpravách na čistú podlahu. Zárubňa sa dodáva v kartónovej papierovej krabici v rozloženom stave na diely. Vyrábajú sa buď oceľové, obložkové alebo sa dajú spraviť aj obklady kovovej zárubne. Pre montáž zárubne ako aj samotných sklenených dverí si objednajte odbornú špecializovanú firmu. Sami to rozhodne nerobte. Dvere by nevyzerali vôbec lákavo pre vás a vašich najbližších.


Pohodlný spánok

Avšak je tu diskusia. Ako si skutočne máte vybrať matrac presne pre Vás? Neexistuje žiadny univerzálny a najlepší matrac. Pre každého je vhodný iný. Ak chcete mať príjemný a zdravý spánok, musíte sa popozerať po naozaj správnom matraci. Rozhodne výber nepodceňujte. Aj ten najkvalitnejší matrac je nutné po rokoch vymeniť. Aby ste sa každé ráno neprebúdzali nevyspatí a dolámaní, musíte vybrať pre Vás vhodný matrac. Životnosť matraca je približne sedem rokov. Matrace vyberáte samozrejme k rôznym typom postelí a roštom. Najskôr si ujasnite, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých materiálov matracov. Potom sa ľahšie rozhodnete pre správny matrac. Matrace, ktoré vyhovuje niekomu inému, nemusia vyhovovať vám. Preto neodporúčam veriť všetkému. Možno ste počuli, že najlepší matrac je latexový alebo že tvrdý matrac je vždy len pružinový? Sú to len mýty. Isto im neverte.

matrac

Rozoznávame penové a latexové matrace, pružinové a taštičkové matrace, kokosové matrace a matrace vyplnené lisovanou bavlnou. Penové a latexové matrace sú vyrobené z jednej alebo z viacerých pien. Najlepšie sa prispôsobujú tlaku tela, sú veľmi pohodlné a patria k tým najobľúbenejším matracom. Pružinové a taštičkové matrace sú najpoužívanejšie, pretože sú tvarovo stále, majú dlhú životnosť a majú veľmi dobré ortopedické vlastnosti. Kokosové matrace zase dokážu skvelo odvádzať vlhkosť a poskytujú chrbtici veľmi kvalitnú oporu. Matrace vyplnené lisovanou bavlnou sa na trhu objavujú veľmi málo. Sú to veľmi lacné matrace, ktoré nevyhovujú viacerým požiadavkám. Ich výhodou môže byť pre niekoho ich cena. Medzi novšie trendy patria matrace so zónovaním, sendvičové matrace, BIO matrace, matrace z prírodných materiálov, zdravotné matrace a ortopedické matrace. Ak trpíte bolesťami chrbta alebo sa zobúdzate nevyspatý, určite odporúčam z možností zdravotných matracov. Avšak aj BIO matrac môže mať certifikát, že sa jedná o zdravotný matrac.

spánok

Najdôležitejšie je vaše zdravie. Preto vyberajte s rozumom. Nenechajte sa opantať predávajúcim v kamennom obchode. Ak si vyberiete nekvalitný matrac, môžete mať problémy, ako sú napríklad bolesti chrbta, bolesti krčnej chrbtice, bolesti kĺbov, či nespavosť. Správne vybraný matrac dokáže úplne zmierniť či úplne odstrániť celý rad týchto ťažkostí. Materiál matraca je kľúčovým napríklad pre alergikov alebo aj pri nadmernom potení. Poobzerajte sa aj na predajcov matracov na mieru https://www.segum.sk/produkty/matrace.


Aby bol váš interiér štýlový

Ste aj vy zástancom názoru, že radšej investujete do kvalitného zariadenia, akoby ste ho mali o pár rokov, možno aj menej úplne nanovo znova zariaďovať? Investície naraz, aj keď možno o trochu vyššie sa jednoznačne oplatia viac. Buďte preto aj vy vždy pripravení s investovaním do kvalitných stavebných materiálov, s ktorými však budete mať určite istotu, že ich už nikdy v živote nebudete musieť meniť. Investujte svoje peniaze preto aj vy do materiálov, ako je kameň alebo mramor či napríklad hliník a radujte sa z kvalitného zariadenia po celý zvyšok vášho života. Zabudnite na predražené, aj keď lacnejšie materiály, ktoré vám sotva vydržia po celý rok a investujte radšej do toho, čom má svoju budúcnosť oveľa jasnejšiu a svetlejšiu.

stone-staircase-122

Kamenné schody cena určite budete milovať aj vy. Dajte si záležať na výbere toho najlepšieho z najlepšieho a radujte sa z kvalitne zariadeného príbytku, ktorý sa vám bude naozaj nie len páčiť, ale bude aj oveľa kvalitnejší a funkčnejší, ako akýkoľvek nábytok, zariadenie alebo materiál, aký ste požívali dovtedy. Zabudnite na drahé a nekvalitné zariadenie ale investujte odteraz radšej už iba do kvalitného, aj keď o trochu drahšieho, ako ste obyčajne zvyknutí. Doprajte si vždy už iba kvalitu a tešte sa z toho najkrajšieho zariadenia, aké ste si vôbec mohli priať.

a486fccdf8a56588c7147484bc7d0d51

Aby bol aj váš domov nie iba kvalitný, ale aj štýlový, pre svoje potreby voľte to najlepšie a najkvalitnejšie zriadenie, aké možno dostať a verte, že ho dostanete práve u nás. Naše zariadenie je nie iba tej najlepšej kvality na  trhu, ale je aj veľmi štýlové a preto sa nemusíte báť, že by ste investovali do niečoho, čo nemá zmysel – práve naopak, naše štýlové aj vysoko kvalitné stavebné materiály vám dajú presne to, čo chcete a potrebujete, ba dokonca možno aj oveľa viac, ako ste možno tušili.


Nerezové zábradlie do exteriéru


Dnes sa však kladie čoraz väčší dôraz i na estetickú funkciu, ideálne s nadčasovým vzhľadom, ktorý bude aj o 20 rokov spĺňať požiadavky budúcich nárokov. Rozhodujete sa medzi hliníkovým, dreveným a nerezovým zábradlím do exteriéru? Prinášame vám prehľad výhod a nedostatkov, ktorými oplýva antikorové zábradlie.

Nerezové zábradlie v exteriéri 
Nerezová, antikorová či nehrdzavejúca oceľa označuje jeden a ten istý druh legovanej ocele chrómom, niklom, mangánom, prípadne ďalšími prvkami. Tá je obľúbená najmä vďaka zvýšenej odolnosti voči korózii (elektrotechnickej i chemickej), zároveň sa však vyznačuje i zvýšenou odolnosťou voči ďalším vonkajším vplyvom. Pri výbere nerezovej ocele, resp. nerezového zábradlia do exteriéru je potrebné myslieť na to, že bude vystavené extrémnejším podmienkam ako to v interiéri, a to zohľadniť pri výbere kvality a odolnosti ocele. V opačnom prípade sa môže stať, že po pár rokoch sa aj na tomto „nezničiteľnom“ materiáli objavia rôzne defekty a fľaky. Už na prvý pohľad zrejmou výhodou nerezového zábradlia – či už do exteriéru, alebo interiéru – je jeho nadčasový vzhľad. Ten si však dokážete ešte prispôsobiť podľa vašich potrieb: lesklé, alebo matné prevedenie.

zabradlie na balkon

Ďalším benefitom, azda najväčším, je jeho výborná odolnosť antikoru voči vonkajším vplyvom. S tým súvisí i dĺžka životnosti, nerezové zábradlie v interiéri vydrží pokojne vo výbornom stave i 40, 50 rokov. Ako je to však v exteriéri? Pri správnej starostlivosti o zábradlie a voľbe ocele môžete rovnako počítať s dlhou životnosťou, ktorá sa počíta na desiatky rokov. A čo starostlivosť? Nerezové zábradlia sú nenáročné na údržbu – časovo, finančne aj remeselne. Staroslivosť o nerezové zábradlie v interiéri je úplne minimálna, stačí ho raz za čas prejsť vlhkou handričkou. Ak chcete zábradliu vrátiť pôvodný lesk a vytvoriť na ňom ochranný filter odporúčame použiť špeciálny prípravok určený pre nerezové povrchy. Čo však s nerezovým zábradlím v exteriéri – je starostlivosť o neho náročnejšia? V zásade nie, rovnako ako v interiéri, aj exteriérové nerezové zábradlie stačí pretrieť handričkou, opäť ideálne so špeciálnym prípravkom.

nerezove zabradlie 1

Jediným rozdielom je, že by sme mu mali venovať pozornosť častejšie. Problémom však môžu byť kyslé dažde, ktoré na menej kvalitných nerezových zábradliách, prevažne určených do interiéru, dokážu vytvoriť škvrny či fľaky. Ak si však zaobstaráte zábradlie z kvalitnejšieho antikoru určené do vonkajších priestorov, ktorý odolá aj vplyvom počasia, nemusíte sa toho obávať. 


Niekoľko faktov, ktoré o sebe netušia ani samy ženy.

Neznáme fakty o povahe a jej neobyčajných črtách žien sa rozhodli rozlúštiť vedci, ktorí sa zamerali na ešte doposiaľ nezistené skutočnosti. Niektoré z vecí o ženách sú verejne známe, napríklad že dokážu rozpoznať oveľa viac odtieňov farieb ako muži, koľko slov povedia denne a podobne. Tie doteraz nezistené informácie vás určite prekvapia.červené šaty.jpg
 

  • Ženy na to, čo už bolo urobené, zabúdajú oveľa rýchlejšie

Jeden z výskumov hovorí, že veci už urobené si ženy nepamätajú, ale to, čo ešte nie je hotové, to si pamätajú veľmi dobre. Ako príklad si môžeme uviesť situáciu, keď mal muž za úlohu vyniesť smeti a neurobil to, tak mu to pripomína celý deň a naopak, ak to už urobil, tak je to rýchlo zabudnuté.
 

  • Mužské feromóny rozoznajú aj v dave

Prítomnosť muža dokáže žena cítiť aj v predajni s parfumami, kde mieša množstvo vyskúšaných vôní. Podľa amerických sexuológov človek vonia silnejšie vtedy, ak je zdravý.
 

  • Zamilovanie sa im trvá pomalšie ako mužom

Ženám trvá pomalšie, kým sa zamilujú. Výskumy to potvrdili, podľa nich sa na 1. až 4. rande zamilovalo len 15% žien , kým mužov to bolo 25%, a to bez ohľadu na to, čo lásku vyvoláva, či hormóny alebo mozog.
 

  • Počet detí úmerne klesá výške ich IQ

S vyšším IQ u žien klesá aj túžba po dieťati, to je výsledok výpočtu britského vedca, ktorý zistil, že s každými 15 bodmi IQ navyše úmerne klesá aj záujem mať deti asi o 25%. Tieto ženy uprednostňujú kariéru a sebarealizáciu pred materstvom.
 

  • Rýchlejšie starnutie má na svedomí vyšší počet detí

Počet detí, ktoré žena porodila, vplýva na jej rýchlejšie starnutie oproti tým, ktoré žiadnych potomkov nemajú.  Zodpovedné za tento stav sú niektoré chromozómy, ktoré majú chrániť DNA a tie sa vekom menia.zábavný park.jpg
 

  • Dámy v červenom sú pre ostatné hrozbou

Voči ženám, ktoré nosia šaty červenej farby, sú ostatné obozretnejšie, považujú ich totiž za hrozbu.