Vplyv politiky na náš život

25.2.2020 Vyp Od

Vždy tomu tak bolo, že politici vytvárali nielen atmosféru v krajine, ale aj zákonné mantinely, v ktorých sa my občania a podnikatelia máme pohybovať. Dennodenne pociťujeme na vlastnej koži účinnosť zákonov. Ak sú dobré- berieme ich ako samozrejmosť- ak sú zlé- reptáme.
Politici sú nami zvolení- občas na to zabúdame všetci. Aj oni aj my. Veru, niekedy politik zabudne že je iba voleným poslom a že sa raz bude medzi ostatných ľudí vrátiť. A aj my keď nadávame na politikov, často zabúdame, že sme si ich predsa zvolili.krajní voličí.jpg

Zaiste, nie všetci volili tých, ktorí sú práve pri moci- vo vláde. Všetci sme sa ale podieľali, ak sme prirodzene išli voliť, na kreovaní parlamentu, na kreovaní mestských a obecných zastupiteľstiev. Volíme si priamou voľbou hlavu štátu, primátora, starostu.

  • Musíme rešpektovať vôľu väčšiny- to je demokracia! Nemôžeme iba tak ak sa nám nepáči, kto vyhral voľby, demonštrovať po uliciach. Môžeme síce- ale aký to má zmysel. Sú tam ľudia, ktorých niekto zvolil a mal na to plné právo.Načo vykrikovať po námestiach, treba chodiť v pravý čas voliť a tam vyjadriť svoj názor.

Nie. Nikto kto nechodí voliť, nemá právo kritizovať a potom protestovať.

  • Naučme sa chodiť voľbou prejaviť svoj názor!
  • Naučme sa ale aj rešpektovať výsledky volieb a víťaza volieb aj keď nie je práve ten, ktorého sme my chceli.

Nechajme potom politikov pracovať a nevytvárajme zbytočné dusno. V takej atmosfére sa predsa zle pracuje. Ide nám o dobro krajiny, alebo iba o presadenie vlastného názoru.mapa světa.png

  • Opoziční politici vždy budú nespokojní s tým, že voľby nevyhrali. Sú porazení ! Toto sa ťažko znáša a tak povzbudzujú všemožne dav na ulici aby vyvolal predčasné voľby. Kto ich ale zaplatí ? My všetci ! Opäť ale bude po voľbách niekto nespokojný ! Čo budeme robiť potom ? Opäť protestovať a žiadať voľby ?

Pochopme konečne, že niet takej strany a takej vlády, ktorá by sa zapáčila všetkým ľuďom v štáte. O tom je demokracia, že víťaz zostavuje vládu. Aj keď nie je z politického zoskupenia, ktorému sme fandili my a ktoré žiaľ voľby nevyhralo.