Najčastejšou povrchovou úpravou dreva je jeho impregnácia

5.5.2018 Vyp Od

Drevo predstavuje základnú stavebnú jednotku. Aj keď existuje viacero kvalitných stavebných materiálov, ktoré ho môžu nahradiť, ešte stále je drevo najpopulárnejším materiálom. Drevo je súčasťou väčšiny stavieb v našom okolí. Jeho výnimočnosť spočíva najmä v jeho životnosti a nízkej cene. Aby však drevo vydržalo kvalitné desiatky rokov, musí sa pristupovať k jeho povrchovej úprave. Medzi najčastejšie používanú povrchovú úpravu patrí impregnácia dreva.

staré dřevo

V čom spočíva podstata impregnácie dreva?

Ak chcete, aby drevo na vašej stavbe vydržalo ako nové čo najdlhšie, niektorým povrchovým úpravám sa v tomto prípade nevyhnete. Impregnácia dreva je dôležitá. Nie je však dôležité len jej samotné využitie, ale aj spôsob jej aplikácie. Drevo nájdeme takmer v každej súčasti stavby – od obkladov po jednotlivé izolačné materiály, podlahy až po jednotlivé interiérové vybavenie. Drevo je ohrozené prírodnými činiteľmi biotického charakteru. Po určitej dobe drevo začína vykazovať nižší stupeň kvality, vďaka čomu je ohrozené škodcami. Stáva sa teda, že drevo býva napadnuté škodcami – hmyz, huby či rozličné druhy plesní. Impregnácia je teda skutočne dôležitá, nakoľko jej podstata spočíva v chemickej ochrane voči rastlinným a živočíšnym škodcom, ktoré môžu drevu ublížiť. Typ použitej impregnácie je závislý od toho, do ktorej kategórie ohrozenia drevo patrí. Je definovaných 5 základných tried ohrozenia, pričom v triede číslo 1 nájdeme drevo, ktoré je najviac ohrozené. Každou ďalšou kategóriou sa ohrozenie dreva znižuje. Medzi impregnáciu dreva sa zaraďuje viacero spôsobov, pomocou ktorých dokážeme drevo ochrániť. Za najjednoduchšiu formu impregnácie dreva sa považuje natieranie, striekanie a polievanie so špeciálnymi prostriedkami. Ďalšími spôsobmi impregnácie je namáčanie či impregnovanie pomocou tlaku. Za najrozšírenejšiu dokončovaciu techniku sa zaraďuje striekanie. Nezáleží na tom, či bude impregnácia používaná v interiéri alebo v exteriéri. Kvalita impregnácie dreva je udávaná stupňom ochrany a kvalitou odvedenej práce. Môže sa stať, že počas aplikácia dôjde k rôznym nepriaznivým situáciám, ktoré budú mať v budúcnosti vplyv na to, že stupeň ochrany dreva bude na nízkej úrovni.

dřevo

Impregnáciu dreva rozhodne nezanedbajte

Ak sa aj vo vašej domácnosti, či už v interiéri alebo v exteriéri nachádzajú určité drevené časti, na ich ochranu zvoľte vhodné povrchové úpravy. Impregnácia je účinná a radí sa medzi lacnejšie alternatívy, ktoré drevu vo vašej domácnosti poskytnú ochranu na vysokej úrovni. Navštívte stránku www.carodreva.sk, kde nájdete zaujímavé informácie o impregnácii dreva a spôsoboch, pomocou ktorých je možné ju previesť.