Ako to vyzerá so SEO na našich vysokých školách

Ako to vyzerá so SEO na našich vysokých školách

3.5.2019 Vyp Od

Každý, kto pracuje v oblasti, kde musí pracovať s internetom, písať články a texty, vytvárať online videá, či akýkoľvek iný online content, teda obsah, by mal bezpodmienečne ovládať aspoň minimálne základy SEO, teda optimalizácie pre vyhľadávače. V konečnom dôsledku ne je podstatné, či sa budete niečomu takému aj reálne venovať. Určite by to ale pre vás nemala byť úplná španielska dedina. Vysoké školy vznikli na to, aby na nich ľudia študovali a získavali informácie, ktoré neskôr naplno využijú v praxi. V našej krajine, je to však v niektorých prípadoch viac než smutné.Muž a žena sediaci za počítačom.jpg

V prvom rade treba upozorniť na to, že nehádžeme všetky vysoké školy do jedného vreca. Pred nejakým časom sme mali možnosť hovoriť so študentom oboru masmediálna komunikácia na jednej zo slovenských vysokých škôl. Podotýkame, že tých, ktoré sú hodnotené pomerne vysoko. Aspoň na papieri. Pri debate o SEO, bolo už po minúte jasné, že táto sféra je viac než španielskou dedinou. Zaujímavé bolo napríklad to, že články, ktoré študenti píšu, sú hodnotené „podľa SEO“. Áno, ak máte aspoň minimum vedomostí o tejto oblasti, určite nerozumiete ako je táto veta myslená. V skutočnosti naozaj nemá zmysel. Okrem toho bol daný študent presvedčený, že súčasťou optimalizácie, je počet riadkov, či stĺpcov v danom texte. Zaujímavé bolo aj to, že celá náuka o optimalizácii, je zameraná najmä na META dáta, ktoré už dnes, v podstate patria k naozaj zastaraným nástrojom.optimalizace pro.png

Milí študenti, nasledujúce riadky budú smerované k vám. Ak študujete akýkoľvek obor, ktorý sa čo i len okrajovo dotýka spomínanej témy, no na vysokej škole sa o nej neviete dozvedieť nič relevantné, dajte si tú námahu a začnite študovať sami pre seba. Po prečítaní desiatich, či dvadsiatich článkoch o SEO, veľmi rýchlo pochopíte, že v skutočnosti nejde o žiadnu šialene náročnú vec. Nezabudnite, že to robíte najmä pre seba.