Kúpiť založenú spoločnosť je rýchlejšie, ale…

11.5.2021 Vyp Od

Pre štart podnikania a naštartovanie plánovanej podnikateľskej aktivity, sú dostupné spravidla dve možnosti. Buď sa do tohto procesu záujemca pustí od základov a založí svoju vlastnú firmu, kedy však treba rátať s tým, že to aj niečo potrvá, alebo druhá možnosť, rýchlejšia, akou je kúpa nejakej už existujúcej firmy a jej následný prenos obchodného podielu na neho, kedy sa po podpise náležitých dokumentov podá návrh na zmenu spoločníka v OR (do 48 hodín).

Teda áno, v prípade kúpy už existujúcej spoločnosti môže začať s touto prakticky ihneď podnikať, do pár dní. Veľký záujem je na Slovensku a takisto v susedných štátoch o spoločnosti s ručením obmedzeným a pokiaľ sú tieto už založené, majú pridelené IČO aj DIČ, sú zapísané v obchodnom registri a zaregistrované pre daň z príjmu.

zmluva, okuliare

Zatiaľ to vyzerá, že takéto riešenie má len samé výhody. Úspora času a vyhnutie sa zdĺhavým byrokratickým postupom. Ale tak, ako všade, aj tu sa dajú nájsť možné nevýhody a dokonca riziká. Teda hlavne v prípade, ak idete kúpiť firmu s ekonomickou históriou, ktorá by mohla mať nejaké nevyriešené pohľadávky, záväzky a dlhy. Práve preto sa v nejednom prípade odporúča orientovať sa na novozaložené spoločnosti, ktoré vznikli priamo za účelom predaja, teda takzvané ready made s.r.o. Ich princíp spočíva v tom, že sa vytvoria, resp. zapíšu do OR, vybavia sa pri nich všetky náležité pohľadávky a následne sú pripravené na predaj a k tomu, aby s nimi mohol nový vlastník okamžite rozbehnúť svoju podnikateľskú činnosť.

  • K predaju s.r.o. sa musí viazať zmluvná garancia, že takéto spoločnosti sú „čisté“, resp. že za sebou nemajú žiadne nesplnené pohľadávky a dlhy voči nikomu.

počítač, podnikateľ

Dajú sa kúpiť cez predaj firmy Ezmluva.sk, čiže prehľadne sa dajú pozrieť všetky potrebné informácie a recenzie aj cez internet. V prípade záujmu by ste si mali dať záležať, či ide o skúseného a overeného predajcu a aké k predaju poskytuje podmienky, teda či poskytuje napríklad aj zmienenú zmluvnú garanciu.