Európska únia a kreatívny priemysel

12.11.2019 Vyp Od

Kreatívny priemysel v Európskej únii je obrovský. Jeho podiel na ekonomike je väčší než podiel napríklad takého automobilového priemyslu. Mnoho ľudí však podceňuje dopad tohto odvetvia na náš život. Čo je kreatívny priemysel, čo obnáša, ako sa nás týka? A čo to má spoločné s článkom trinásť, ktorý schválila Európska únia?

make up

Kreatívny priemysel je priemysel taký, ktorého predmetom je všetko, spojené s autorskou činnosťou. Dalo by sa povedať, že je to všetko čo súvisí s umením. Je to hudba, je to písanie, je to tvorba audiovizuálnych diel, obrazov, fotografií. A taktiež to súvisí s napríklad takými profesiami ako tvorba videí na Youtube. Tu sa však dostávame do problému. Pred článkom trinásť, sa napríklad platforma ako Google (ktorá vlastní vyššie spomínanú video službu) nemusela zodpovedať za porušenie autorských práv, ktoré sa dejú na jej stránke. V skratke, ak ste nahrali video, ktoré obsahovalo niečo (fotku, pesničku), na čo ste nemali právo, tak niekto mohol súdiť vás, ale nie spoločnosť, prostredníctvom ktorej ste obsah nahrali.

Teraz je to však opačne. Internetové platformy priamo zodpovedajú za obsah, ktorý ľudia publikujú na ich webe. A keďže používateľov sú milióny, tak nastáva problém. Firmy ako Google, si nemôžu dovoliť aby ich ohrozili milióny používateľov, ktorí budú uploadovať obsah porušujúci autorské právo. Zároveň je takmer nemožné odsledovať všetok obsah, pretože niektoré užitia cudzieho diela majú výnimky ako napríklad citácia. Ale keďže je takmer nemožné ručne skontrolovať, ktoré diela sú porušením autorského práva a ktoré len citáciou, tak bude pre Google jednoduchšie zatvoriť svoju posobnosť v krajinách Európskej únie.

vlajka

To by znamenalo značnú ujmu pre toto odvetvie kreatívneho priemyslu, stovky tisíc ľudí by prišlo o prácu. Profitovali by však veľké vydavateľstvá, ktoré si môžu dovoliť kontrolovať svoj obsah a ktoré v podstate lobovali túto legislatívu.