Ako to bude s prácou v najbližších desaťročiach

11.11.2019 Vyp Od

Budúcnosť práce je v očiach ľudí spojená s dvoma výhľadmi, pesimistickým pri ktorom prevláda názor že novodobé výdobytky techniky prevezmú ľudom prácu a optimistickým pri ktorých budú vznikať pracovné možnosti s novými technológiami. Už dnes je však zrejmé že digitálne technológie budú udávať trend a formovať prácu v rôznych odvetviach. Inteligentné technológie už v dnešných časoch menia celkový obraz ekonomiky čo v nasledujúcich rokoch bude ešte viac prelomové. Technologické vymoženosti dnešnej doby dokážu rôzne pokrokové veci tak ako sú samoriadiace autá alebo rozoznávanie objektov.

fantazie

 Pomocou matematických teórií a súčasných algoritmov je veľmi ťažko predstaviteľné že by súčasné technológie mohli nahradiť zmýšľanie človeka. Tak ako aj dnes technologické mechanizmy nahrádzajú prácu ľudí iba v rutinných prácach tak zrejme tento trend zostane, len sa rozšíria odbory pre širšie uplatnenie.  Tento spôsob je však na prospech veci keď že rutinné činnosti sa stávajú automatizované a ľudská práca je podnietená kreatívnymi činnosťami.

Vďaka tomuto trendu sa za najväčšiu výhodu pokladá špecializácia práce pričom hlavná výhoda pramení z toho, že keď sa zameriavame len na určitú časť výroby získavame väčšie zručnosti čo sa prejaví v kvalite a cene produktu. Viac vyšpecifikovaná deľba práce podporená modernými technológiami  bude viesť k tvorbe nových profesií.

sci-fi

Výhľad do budúcnosti je teda jasný, pričom bude nasledovaný ďalším technologickým smerovaním a napredovaním keď že bude naďalej dochádzať k nahradzovaniu manuálnych tipov prác. Priemysel a služby budú ponúkať stále viac špecifickejšie služby, kde bude priestor na vznik nových profesií. Do popredia sa dostane pojem hyperšpecializovaná práca. Automatizácia bude vyžadovať potrebu špecializovania sa v skoršom veku. Množstvo súčasných pozícií prejde pod patronát mechanizovaných liniek ktorých sa niektorý tak veľmi obávajú. Vďaka zvyšujúcej sa produktivite práce vznikne v budúcnosti nová trieda pracovných pozícií pričom sa zvýši efektivita vykonanej práce. Z tohto pohľadu netreba mať prehnané obavy, ale nechať veciam prirodzený priebeh.