Drezúrne jazdenie

8.11.2019 Vyp Od

Kone boli odjakživa nádherným stvorením, a odhodlaným ľudským spoločníkom. Hoc ich dnešná technológia v mnohých smeroch nahradila, ľudské srdcia na nich nezabudli. Jazdectvo vo všeobecnosti je považované za náročný šport, a delí sa na viaceré podskupiny. My sa zameriame na konkrétne drezúrne jazdenie. Drezúra v prvom rade neznamená vidieť koňa vykonávať náročné kroky a pohyby. Drezúra je základom každej jazdeckej disciplíny a mal by ju správne ovládať každý kôň a jeho jazdec, sú to dvere k porozumeniu. Potom je však samozrejme vyššia drezúra, s komplikovanými schémami a pokynmi, ktorým rozumie jazdec a kôň.

kůň

Funguje na báze vysielania signálov od jazdca. V drezúre ako Olympijskej disciplíne ide o neskutočnú poslušnosť koňa a jeho predvádzanie. Pokyny jazdca ktoré sa ku koňovi dostávajú za pomocí holení, by mali byť čo najmenej viditeľné, no zároveň rázne pre koňa. Počas drezúry je potrebný korektný sed jazdca a jemný no zároveň pevný styk ruky s konskou papuľou za pomoci oťaží.

drezůra

Drezúra však kedysi vznikla len za účelom pravej vojenskej prípravy koňa. Neskôr sa to však do sveta dostalo za úplne iným dôvodom. Drezúrne disciplíny sa delia na národné, a medzinárodne uznávané. Jazdec sa predvádza so svojím koňom v obdĺžniku, ktorého strany lemujú písmená na lepšiu orientáciu a stanovenia si bodov pre jazdca. Drezúrne jazdenie sa považuje za vrchol jazdeckého umenia. Drezúra je však naozaj široký pojem vzhľadom na to, že jazdectvo sa rozdeľuje na dva hlavné prúdy a to anglické jazdenie a westernové jazdenie. Anglické jazdenie je prezentované na olympijských hrách, kde kone predvádzajú náročné cviky. Westernové je naopak orientované na prácu s dobytkom a veľkú ľahkosť, kde je drezúra taktiež náročná, no podstatne odlišná. Na svete sa koná mnoho olympiád a súťaži v oboch druhoch jazdenia aj napriek svojej rozmanitosti.