Čo sú to ready made a komu sa oplatí kúpiť ich?

23.8.2021 Vyp Od

Na trhu sa stretávame aj s predajom firiem, resp. obchodných spoločností. Z jednoduchého dôvodu- niektorým podnikateľom vyhovuje svoju firmu predať, ďalší zas uvítajú, keď môžu takúto už založenú firmu kúpiť a prísť tak pomerne rýchlo a jednoducho k podnikateľskému subjektu, s ktorým rozbehnú plánovaný biznis. A potom sú tu tí, ktorí vytvárajú a ponúkajú ready made sro, teda založené spoločnosti bez histórie, ktoré vznikli za účelom predaja– na nich je zas sympatické, že za sebou nemajú žiadnu podnikateľskú minulosť, je pri nich minimálne riziko toho, že by kupujúcemu priniesli nevybavené záväzky zo svojej obchodnej minulosti (ktorú nemajú).

startup podnikateľ

Najrozšírenejšou podnikateľskou formou sú spoločnosti s ručením obmedzeným. Ich kúpa sa oplatí z dôvodu zľahčenia a hlavne zrýchlenia celého postupu, ktorý by sprevádzal ich založenie. Pre niektorých podnikateľov a hlavne pre tých, čo vidia časovo obmedzenú príležitosť, je teda veľkou výhodou, že takéto firmy sú už zapísané v obchodnom registri a zaregistrované na daňovom úrade. Tiež je pri nich zaplatené základné imanie a sú splnené predpoklady k tomu, aby boli doslova pripraveným tovarom na predaj– sú predzaložené a pripravené pre potenciálneho kupujúceho- podnikateľa.

dohoda, obchod

Ten ich kúpi tým, že sa na neho prevedie obchodný podiel spoločnosti. Táto zmena a prípadne aj iné zmeny dohodnuté pri kúpe, sa potom musia zapísať do obchodného registra, na tento zápis sa podá návrh. Návrh bude schválený a zmeny zaevidované do OR spravidla do pár dní.

Na záver

Ak by sme mali spomenúť výhody kúpy takejto novozaloženej a ideálne pripravenej spoločnosti s.r.o., tak je to hlavne rýchlosť, akou ju môže záujemca získať, je to určite praktickejší postup, než ktorý by ho čakal pri zakladaní nového, vlastného podnikateľského subjektu. Potom je to fakt, že takáto spoločnosť v minulosti nevykonávala žiadnu ekonomickú a obchodnú činnosť, čím sa minimalizujú obavy, že by na kupujúceho priniesla nejaké nevybavené pohľadávky.