Aký politik?

2.2.2020 Vyp Od

Aký by mal byť politik ? Väčšina sa zhodne na tom, že by mal pôsobiť dôveryhodne a svoje názory by mal vyjadrovať zrozumiteľne a presvedčivo.
Prekvapivé je, že napriek tomu sa do parlamentu často dostanú ľudia, ktorí sa vyjadruje ťažkopádne a je problémom ich počúvať. Ešte viac je ale prekvapivé to, že sa v drvivej väčšine jedná o právnikov. Ľudí, ktorí vyštudovali vysokú školu a pre ktorých je práve vyjadrovanie sa ich živobytím !
Možno že sú dobrými politikmi- o tom nechcem polemizovať, ale prvý dojem z nich nie je priaznivý.rečník.png
Máme a aj v minulosti sme mali v politike aj výborných rečníkov- nie všetci ale boli, alebo sú aj dobrými politikmi.

  • Nie je teda paralela- dobrý rečník= dobrý politik !

Aký vek by mal mať politik ? Tu sa názory rôznia v závislosti od vekových skupín opýtaných.
Pri posudzovaní veku, by sa v prvom rade mala posudzovať pozícia o ktorú sa adept na politika uchádza ! Ak chce reprezentovať záujmy mladých a ich názory prenášať na pôdu mestského, alebo obecného zastupiteľstva, potom je to celkom isto chvályhodné ! Do istej miery sa dá pochopiť aj zvolenie mladého človeka do parlamentu. No nech sa na mňa nikto nehnevá, vo vláde by som ho ale ešte nechcela vidieť.

Učiť sa robiť politiku na účet nás všetkých- považujem za hazard ! Isté pracovné skúsenosti a chápanie fungovania ekonomiky štátu sú predsa len nutnosťou !

  • Skúsenosť je teda ďalšou dôležitou črtou.

Výzor politika je témou podružnou. Nehrá asi prioritnú úlohu. Predsa len sympaticky vyzerajúci človek má väčšie šance uspieť. Človek so 4 vlasmi zopnutými do mastného vrkoča predsa len vzbudzuje nedôveru. Ak sa nedokáže postarať ani o vlastnú čistotu, ako sa postará o štát?prázdne sľuby.jpg

  • Sympatie hrajú rolu !

Ak si čítam kandidátne listiny, tak ma vždy prekvapí veľký počet lekárov, ktorí chcú ísť do politiky. Je tam veľa právnikov a učiteľov. Asi by mali byť zastúpené mnohé profesie. Ekonómovia, učitelia, lekári, právnici, podnikatelia, živnostníci, obchodníci, technici…
Pri tvorbe zákonov je totiž žiaducim pohľad z konkrétnej oblasti, pre ktorú bude mať najväčší dopad daný zákon.

  • Odbornosť je nutnosťouu!