Category : Veda

Neplodnosť

Ženský a mužský organizmus je celkovo opradený záhadami. Sú ženy, ktoré deti nechcú mať za žiadnych okolností a aj napriek tomu otehotnejú. Možno im chce takto Boh niečo dokázať alebo je to len náhoda, či zhoda okolností. Potom sú ženy, ktoré by si priali mať malé stvorenie, čo kope nožičkami a ručičkami, ale osud im nedoprial to šťastie, aby sa stali matkami. Často sa potom skloňujú vety o tom, aký je svet nespravodlivý k tým, čo by chceli a k tým, čo nechcú, ale majú. Nie každý sen sa plní a odstupom času možno prídeme na dôvod, prečo to tak je a že je to úplne v poriadku tak ako to je.bunky embryo
Ženský organizmus nepozná ani ten najlepší lekár úplne do detailov. Stávajú sa prípady, že ženy potratia niekoľko krát za sebou bez nejakej zjavnej príčiny. Spravia sa im všetky možné vyšetrenia a aj napriek tomu sa im nepodarí počať dieťa s terajším partnerom. Keď to ich vzťah nevydrží, tak sa im podarí nájsť si niekoho iného a s tým už mať deti môžu. Je to paradox, ale stávajú sa aj také prípady, že tí ľudia sú si skrátka nekompatibilný navzájom nech sa snažia, čo sa snažia. Niektoré ženy nemôžu mať deti len určitého pohlavia, napríklad nikdy nedonosia dievčatko. Sú ženy zasa, ktoré nikdy nedonosia chlapca. Hold, môžu mať zdravé dieťa, ale iba dieťa, ktoré má jedno pohlavie. To druhé vždy potratia. Je to smutné, ale nenavyberajú si, mohli by byť ešte rady, že vôbec nejaké zdravé dieťa donosia. ivf neplodnosť plodnosťPrípady sú naozaj rôzne. Práve vtedy, keď sa prestanete snažiť, otehotniete a narodí sa vám bábätko. Možno zažijete najprv niekoľko potratov, aby ste si vedeli vážiť to bábätko, ktoré sa vám potom narodí. Aj tak vám môže vesmír niečo naznačiť, že si nie ste hodný svojho osudu, preto vám najprv nadelí kríž a až potom radosť. Možno preto sa vám nedarí počať, pretože ešte nie ste pripravený na to stať sa rodičmi alebo vás čaká ťažké obdobie, ktoré by ste aj tak dosť ťažko znášali.


Viditeľné plesne, neviditeľné toxíny

Plesne od dávnych čias sprevádzali človeka. Mali svoje široké uplatnenie napríklad pri výrobe chleba, fermentovaných nápojov, produkcii antibiotík.
Na druhej strane pri nesprávnom skladovaní potravín vznikajú viaceré voľným okom rozoznateľné plesne, ktoré za určitých podmienok vytvárajú zdraviu škodlivé látky s názvom mykotoxíny. Ic názov je odvodený od slova „mykos“ – plesne a toxíny –zdraviu škodlivé látky. Spomenuté mykotoxíny patria medzi najjedovatejšie látky a spôsobujú rakovinové a mnohé iné ochorenia. Na ich vytvorenie potrebujú:škodlivé plesne.jpg

  • Vhodnú teplotu– aj preto je dôležité uskladňovať potraviny v chladničke
  • Vhodnú vlhkosť– najmä v teplom a vlhkom prostredí sa im mimoriadne darí a rozmnožujú sa
  • Vhodný substrát– to znamená potravinu, na ktorej vedia rásť – napríklad orechoviny. káva, pekárske výrobky, produkty z jabĺk, sušené ovocie, figy, ďatle, výrobky z obilia, koreniny, mliečne výrobky a mnoho ďalších

Dnes sa týmto látkam a ich prítomnosti venuje veľká pozornosť. Na kontrolu ich prítomnosti je platná európska legislatíva a každá krajina sa mimoriadne venuje kontrole potravín, ktoré sú náchylné na výskyt mykotoxínov. Pri akomkoľvek podozrení si jednotlivé členské štáty Európskej únie vymieňajú poznatky a skúsenosti.plesnivý chlieb.jpg

Ochrana spotrebiteľa

Tá je v tomto prípade na prvom mieste. Venuje sa jej veľká pozornosť z dôvodu možného poškodenia a ohrozenia ľudského zdravia.
Plesne sú viditeľné voľným okom – vytvárajú tzv. kolónie, ktoré môžu byť sfarbené do zelena, biela, prípadne so žltým nádychom. Spotrebiteľom sa neodporúča, aby v prípade potravín, ktoré sú nimi napadnuté odstraňovali časti potravín aj s plesňami a zvyšok skonzumovali. Stále existuje možnosť, že v danej potravine sa už vytvorili škodlivé látky, ktoré sú ale neviditeľné. Týka sa to hlavne pekárskych výrobkov, chleba, pečiva, džemov, kompótov, ovocia a zeleniny.
Správne skladovanie potravín je jednou z najlepších možností prevencie pred ich poškodením.
Pri nakupovaní potravín treba uplatniť racionálny prístup a obsah košíka nepreceňovať. Ak aj nakúpime potraviny do zásoby, najmä pečivo, musíme dbať na jeho vhodné uskladnenie, najlepšie do mrazničky.
Žiť v súlade s prírodou a vedou znamená mať dostatok informácií a vedieť sa podľa toho zariadiť.


Matematické problémy, ktoré stále čakajú na riešenie

Väčšina študentov vzdychá už len pri spomenutí tejto vedy, nájdu sa však samozrejme aj takí, ktorí sa v nej vyžívajú. Ak si ale myslíte, že v nej už nemajú čo nové nájsť, ste na obrovskom omyle. Na matematický dôkaz niektorých komplikovane jednoduchých (či naopak, jednoducho komplikovaných) úloh, sú dokonca vypísané miliónové odmeny.nekonečné rady čísel.jpg
Po dlhé roky bola tou najstaršou nedokázanou rovnicou Fermentova veta, ktorá vyzerá takto: xn + yn = zn, pričom dokázať bolo treba, že pre všetky n väčšie ako 2 nemôžu byť x, yz celé čísla. Je to oveľa zložitejšie ako to vyzerá, no nakoniec sa to v roku 1995 predsa len podarilo. Titul „Najdlhšie nevyriešená“ sa teda dostal k novému majiteľovi, a tým je Goldbachova domnienka.
Rusko-nemecký vedec tvrdil, že všetko väčšie ako 2 je v podstate súčtom dvoch prvočísel. Keďže sa však neskôr zistilo, že 1 medzi ne nepatrí, muselo sa upraviť. Dnes je teda takéto: Každé párne číslo väčšie ako 4 sa dá rozložiť na súčet dvoch prvočísel. Vďaka modernej technológií sme ho mohli do určitej miery overiť, stále ale chýba definitívne potvrdenie jeho pravdivosti.
Ďalšou záležitosťou je istá postupnosť číslic, ktorú poznáme pod viacerými názvami, najpoužívanejším z nich je Collatzov algoritmus. Predstavuje špecifický systém upravovania čísel. Zoberme si neznáme n. Ak je párne, vydelíme ho dvoma, ak je nepárne vynásobíme ho troma a pripočítame jeden. Toto opakujeme pokým sa dá. Dosiaľ sme sa zakaždým dostali ku konečnému výsledku 1. Všeobecné pravidlo sme však zatiaľ nesformulovali.matematické rovnice.jpg
Potom sú tu ešte také oriešky, v ktorých isté rozlúsknutie už niektorí logici ani neveria. Napríklad Prvočíselné dvojičky, ktoré hľadajú takéto dvojice s rozdielom práve 2. V tomto prípade to matematici prosto považujú za niečo nemožné, alebo aspoň mimo nášho chápania, keďže tieto páry môžu ísť doslova donekonečna. Alebo Problém P verzus NP, ktorý sa už trocha prelína s programovaním. Jeho otázka spočíva v tom či počítač, ktorý dokáže rýchlo skontrolovať či je riešenie príkladu správne, dokáže takisto rýchlo vyriešiť ten istý príklad samostatne. Odpoveď by mala znieť nie, no dôkaz, ako inak, chýba. P vs. NP je dokonca zaradený medzi problémy tisícročia.