Category : Peniaze

Peniaze

Peniaze mali voľakedy podobu komodít, čiže predmetov vyrobených z materiálu určitej trhovej hodnoty, napríklad zlatých mincí. Neskôr ich nahradili kryté peniaze, takzvané bankovky, ktoré sa dali vymeniť za určité množstvo zlata či striebra. Nekryté peniaze sú peniaze vyhlásené za zákonné platidlo a vydávané sú centrálnou bankou. Nemožno ich vymeniť za pevne stanovené množstvo zlata. Aj keď nemajú žiadnu vlastnú hodnotu, papier je bezcenný, ľudia ich akceptujú výmenou za tovary a služby, pretože vkladajú dôveru do centrálnej banky, že v priebehu času zachová ich hodnotu. Ak by centrálne banky zlyhali, nekryté peniaze by stratili svoju akceptovateľnosť ako prostriedok výmeny a aj ako uchovávateľ hodnoty.papierové peniaze
Existuje mena, ktorá je v nefyzickej podobe. Sú to peniaze na bankových účtoch v podobe počítačového záznamu alebo uložené na sporiacom vklade. Takéto elektronické peniaze, alebo aj digitálne, predstavujú peňažnú hodnotu uloženú na predplatenej karte alebo smartfóne. Čo sa týka platieb sú bezhotovostné. Existujú aj novšie decentralizované digitálne meny ako napríklad Bitcoin, ktoré fungujú bez centrálneho riadiaceho body, akou je centrálna banka. Nepovažujú sa za peniaze.
Hotovosť je stále veľmi populárna, aj keď elektronické platby išli veľmi dopredu. V eurozóne hotovosť predstavuje vysoký podiel všetkých platieb. Za hodnotu eurovej hotovosti ručí ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny, ktoré spolu tvoria Eurosystém.
Peniaze bez toho akú majú podobu majú tri rôzne funkcie. Sú prostriedkom výmeny, plnia úlohu účtovnej jednotky a sú uchovávateľom hodnoty. Len časť eurovej hotovosti, ktorá je v obehu, skutočne aj obieha a teda používa sa na platenie.kovové peniaze
Počuli ste už pojem „tlačenie peňazí?“ Určite áno. Čo si má človek pod tým predstaviť? V praxi eurové bankovky fyzicky vydávajú len národné centrálne banky. „Tlačenie peňazí“ je hovorové označenie programu nákupu aktív Európskou centrálnou bankou, ktorý je formou „kvantitatívneho uvoľňovania“. Nakupovaním aktív na finančnom trhu Európskej centrálnej banky vytvára dodatočné rezervy centrálnej banky, ktoré pomáhajú znížiť úrokové sadzby pre domácnosti a podniky v snahe podporiť hospodársku aktivitu a v konečnom dôsledku aj zachovať stabilnú hodnotu peňazí.