Monthly Archives: Duben 2020

Čo sú protipožiarne systémy

Kvalitná konštrukcia a údržba sú základnými predpokladmi pre bezpečnú evakuáciu osôb v prípade požiaru, minimalizáciu šírenia požiaru a zaistenie prijateľných podmienok bezpečnosti pre záchranné zložky. Rozhodujúci je čas. Najlepšie riešenia protipožiarnych systémov boli vyvinuté so zreteľom na špecifický dizajn jednotlivých budov a spôsob ich využívania, pričom v rámci holistického prístupu kombinujú aktívne aj pasívne opatrenia. Úlohou je udržať pod kontrolou požiar vo fáze jeho plného rozvinutia – bod, ktorý nazývame „flashover“. Cieľom je zabrániť jeho šíreniu v budove tak, aby mohli ľudia včas uniknúť a záchranné zložky bezpečne zasiahnuť. To je možné dosiahnuť kombináciou činností, ktoré nazývame pasívna ochrana a aktívna ochrana.

protipožiarne dvere
Aktívna ochrana, ktorá zahŕňa požiarne hlásiče, sprchové hasiace hlavice, hasiace prístroje, systémy stupačiek a odsávanie dymu, môže pomôcť pri zabránení šírenia požiaru, ochrane majetku a života. Tieto systémy vyžadujú pre efektívne fungovanie automatizáciu, takže v prípade zistenia požiaru a dymu sa v budove spustí požiarny hlásič/detektor dymu a upozorní osoby, ktoré sa nachádzajú v budove. Systémy hasiacich sprinklerových hlavíc a hasiace prístroje môžu pomôcť spomaliť šírenie požiaru do momentu, kým zasiahnu hasiči. Systémy na odsávanie dymu, ako sú strešné otvory alebo mechanická ventilácia na odvod dymu a dymovody, môžu vznietenie oddialiť alebo mu úplne zabrániť. Taktiež zaisťujú, že je úroveň dymu prijateľná pre evakuáciu.
Pasívna protipožiarna ochrana predstavuje skupinu systémov, ktoré rozdeľujú budovu na požiarne úseky pomocou protipožiarnych priečok, podláh a protipožiarnou ochranou konštrukcií. Tým sa zabraňuje rýchlemu šíreniu požiaru a je zabezpečená ochrana konštrukcie stavby na čas potrebný na evakuáciu osôb z budovy.
Aktívne systémy nemôžu v podstate fungovať bez pasívnych protipožiarnych materiálov a tieto dve riešenia sú účinné, len ak sú použité spoločne – systém sprinklerových hlavíc nemôže zabrániť požiaru v budove v prípade, že sa zrúti strop, ktorý je k nej pripevnený.
Princípy pasívnej požiarnej ochrany
Pri členení budovy na požiarne úseky je potrebné, aby mali priečky, stropy a konštrukčné prvky preukázateľnú požiarnu odolnosť. Je nevyhnutné, aby tieto deliace prvky poskytovali požadovanú odolnosť v reálnych situáciách, nielen v zjednodušených podmienkach v rámci testovania požiarnej odolnosti. Kritickými bodmi sú napríklad rohy, spojenia s inými priečkami alebo stropmi, podporné a závesné prvky, techniky upevnenia a spoje, ktoré by mali byť analyzované a testované v reálnych podmienkach. Všetky otvory, spoje, prestupy potrubí alebo káblov je potrebné dôkladne zabezpečiť, pretože tieto prestupy predstavujú potenciálnu cestu pri šírení požiaru a dymu, a tým narúšajú princíp členenia na požiarne úseky. Medzery a otvory na veľkých plochách, ako sú podlahy v bežných servisných šachtách, je potrebné dôkladne a úplne utesniť pomocou vhodných výrobkov a systémov, ktoré sa používajú na tesnenie týchto medzier a otvorov. To isté platí aj o škárach alebo otvoroch, ktoré vznikli v dôsledku nekvalitnej práce a konštrukčných dilatačných škárach.

zabradlie 3
Jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť pri projektovaní, sú únikové cesty a v prípade vysokých budov minimálne dve schodiská umiestnené ďalej od seba. Schodiská musia mať pretlakové vetranie a musia spĺňať funkciu protipožiarnej deliacej konštrukcie, ktorá zabráni vniknutiu dymu. Schodiská a všetky únikové cesty vo všeobecnosti by mali by byť vyrobené z nehorľavých materiálov, pokiaľ je to možné a nemali by sa v nich vyskytovať horľavé materiály. Niektoré vnútroštátne predpisy umožňujú výstavbu vysokých obytných budov aj s jedným schodiskom za predpokladu, že sú vhodne navrhnuté, zatiaľ čo iné umožňujú prístup založený na výkonnosti (tzv. požiarne bezpečnostné inžinierstvo), ktorý od projektantov vyžaduje, aby sami posúdili počet schodísk a dobu evakuácie. Kľúčovými opatreniami pasívnej ochrany sú bezpečnostné zóny alebo deliace prvky s vysokou účinnosťou, ako sú napr. neobývané miestnosti alebo podlahy navrhnuté tak, aby zabránili šíreniu požiaru oveľa dlhšie, ako je bežné. Z hľadiska evakuácie majú podlahy v únikových zónach niekoľko výhod: pre evakuované osoby predstavujú zónu oddychu; znížená pravdepodobnosť úniku dymu do priestoru schodiska alebo výťahovej šachty; môžu byť použité na ochranu osôb so zdravotným postihnutím a/alebo zranených evakuovaných osôb; môžu byť použité ako miesto pre inštruktáž záchranných zložiek pri evakuácii; a môžu slúžiť ako hasičská základňa. Zárukou funkčnosti akejkoľvek pasívnej ochrany je, samozrejme, dôsledný proces inštalácie. 
Optimálne riešenie
Kvalitná konštrukcia, účinná kombinácia pasívnej a aktívnej ochrany, projektovanie únikových ciest, inštalácia a priebežné riadenie rizík – to všetko sú rozhodujúce faktory, ktoré prispievajú k bezpečnosti osôb a záchranných zložiek, ako aj k ochrane budovy v prípade požiaru.
K bezstarostnému užívaniu budov majiteľmi či inými osobami prispieva aj špecifikácia vhodných materiálov a systémov, ktoré je potrebné testovať v reálnych podmienkach, odborná inštalácia, kontrola a údržba.


Ako sa správať na priváte?

Aby sme ale nerozpravali len tak do vetra a povedali si nieco k veci treba najprv rozdelit klientov na nejake skupiny aby sme vedeli o com rozpravame. V kazdom pripade dalsie prispevky do tejto casti fora su pre ludi z poslednej tu popisanej skupiny.
Najprv skupiny ktore sa nedaju ovplyvnit :
Klient hovado: Čast klientov, ktorá prichádza pod vplyvom chlastu alebo niečoho tvrdšieho nedá sa s nimi diskutovat, sú hluční, nepríjemní a každý ich nerád vidí. Takýto klienti by mali úplne zabudnúť na priváty (výnimku tvoria priváty vo firemných priestoroch) a chodiť skôr do bordelov a nočných podnikov, lebo babám hodne škodia. Pre baby, ktoré to robia v súkromných bytoch v podstate na tajnáša, je takýto človek katastrofa, lebo môže zničiť babe zabehané živobitie behom jednej návštevy. Títo ľudia na net vôbec nepíšu, takže nemá význam sa k tomu vyjadrovať.

spoločníčka 2

Klient world champion: Bohužiaľ pomerne často sa vyskytujúca skupina ľudí, ktorí si myslia, že tým, že zaplatili osemdesiat euro, tak sa stávajú jediným a všemocným pánom situácie, môžu babu ponižovať, zhadzovať a robiť si čo chcú. Vyznačujú sa povýšeneckým správaním, negatívnymi poznámkami ku všetkému a hlavne sú nepríjemní a dávajú najavo, že oni sú majstri sveta a baba je tu len na to, aby sa ich snažila vrcholne uspokojiť. Takýto ľudia veľa po nete nepíšu, ale keď hej, tak len čo všetko bolo zlé a ani vo sne ich nenapadne, že existuje aj iný typ človeka ako sú oni a hlavne, že svojim správaním v babe zabijú úplne všetko, čo by im za normálnych okolností, bárktorá aj rada poskytla. 
Klient busic: Príde si na sex privát https://www.privatportal.sk/proste len po jedno, nezaujíma ho nič len živá diera, do ktorej to môže sktrčiť, je v podstate úplne jedno, ako sa baba správa. Jeho zaujíma len mechanická vzrušivosť a čo všetko ešte baba vydrží od neho, plus ako baba vyzerá, čiže prvotný inštinkt, ktorý prispieva k jeho vzrušivosti.
Klient voyer: Človek zväčša milý a uhladený, ľahne a čaká, č osa bude diať. Je to človek všímajúci si detaily typu, ako má baba urobené nechty, všíma si každú faldu na oblečení, nie úplne dokonale oblečené, napríklad samodržky a podobne. Baba musí byť milá, jemná, pohybovať sa elegantne. Pre takéhoto človeka je podstatné čo videl, respektíve optické vnemy viac ako fyzické vzrušenie. Vzrušenie sa odohráva viac v jeho hlave, a keď na babe je nejaký detail, čo nesedí do dokonalej formicky, tak je to veľmi zlé. Takémuto typu klientov vyhovujú drahé ženy, ktoré vrážajú veľa do svojej vizáže a sú na svoj vzhľad náležite hrdé, takže keď príde obyčajný klient, správajú sa povýšenecky až odporne, akože daj prachy a choď preč. 

girl-1736419_1920
Normalny klient : Normálny človek, čo dostáva doma málo toho, čo potrebuje alebo už nemá chuť to doma skúšať alebo chce vyskúšať niečo, čo doma neprichádza do úvahy. Pre túto skupinu je určená celá táto téma. Takýto človek príde na privát aj s očakávaním príjemne stráveného času, čiže včetne konverzácie, intímnej atmosféry, ktorá v ďalšom vývoji návštevy prerastie až na vášeň. Prebudí sa pri tom v ňom niečo živočíšne vo vnútri a človek si to užije tak, ako sa patrí a koľko sa dá.