Monthly Archives: Září 2018

Obľubujete netradičné veci? A čo waldorfská škola?

Aby sme mohli pochopiť waldorfskú pedagogiku, je potrebné vysvetliť ako vznikla. Jej základy sú postavené na duchovnej vede antropozofii, ktorú sformuloval rakúsky generálny tajomník nemeckej vetvy teozofickej spoločnosti, Rudolf Steiner.
Antropozofia je novodobý prúd náboženstva, ktorý je postavený na osobných transcendentných poznatkoch jeho zakladateľa.
Waldorfská pedagogika však nie žiadnym náboženským hnutím.Dá sa povedať, že je skôr iba inšpirovaná niektorými bodmi vyššie spomenutej duchovnej vedy.

pastelky

Koncepcia, akú poznáme dnes, vznikla v roku 1919. Po prvýkrát ju otestovali v škole pre deti robotníkov, ktorí pracovali v továrni na výrobu cigariet Waldorf v nemeckom Stuttgarte. V tom čase však nešlo až tak o rozvíjanie detskej duše. Cieľom bolo vytvoriť školu, v ktorej by mohli študovať deti bez ohľadu na to, z akých sociálnych pomerov pochádzajú. Zároveň malo ísť o výchovno-vzdelávací koncept oddelený od ideologických záujmov štátu.

Klasická verzus waldorfská škola


Na Slovensku ide o stále o málo rozvinutú sféru. Školy tohto typu nájdeme iba v Bratislave a Košiciach. V oboch mestách sa nachádza súkromná, základná aj materská škola.

Tak ako každá pedagogika, má aj táto svoje presné osnovy a pravidlá. V skratke by sme ju však mohli zhrnúť takto.
Hlavným cieľom, je celostná výchova detí.To v praxi znamená, že výučba musí byť čo najvyváženejšia a najmä tvorivá. Skladá sa z umeleckých, praktických a akademických predmetov. Výber konkrétnych aktivít závisí hlavne od veku detí a to viac ako v bežných školách.

dítě

Na rozdiel od klasického vzdelávaco- výchovného procesu sa kladie dôraz na zážitkové vyučovanie a tendenciu detí, napodobňovať autority. Jedná sa hlavne o to, že namiesto príkazov a priamych inštrukcií, učiteľ iba usmerňuje aktivity, ktoré deti vykonávajú dobrovoľne. Omnoho väčší dôraz je kladený na vnútorné prežívanie.

Vedomosti sú samozrejme taktiež dôležité, avšak deti ich nezískavajú bifľovaním, alebo klasickým učením ako ho poznáme, ale prostredníctvom zážitkov, praktických skúseností, alebo pozorovania konkrétnych situácii.
Ďalším výrazným rozdielom je absencia známkovania. Hodnotenie prebieha iba slovným hodnotením.


Nové technológie v domácnosti

Či už sa to týka farieb, materiálov alebo technológií, dnešné domy sú moderné a pôsobia jemným a čistým dojmom. Väčšina ľudí ladí svoje obydlia do bielej, šedej a čiernej farby. Priestor dostala lesklá kuchynská linka, nábytok aj podlahy. Z materiálu sa čoraz menej používa tmavé drevo a do popredia sa dostáva mramor a dlažba. Ale čím sa naše domy zmenili najviac?

obývák

Inteligentný domov Kým ešte pred pár rokmi sme začali používať automatické osvetlenie pomocou ovládača, dnes je latka položená oveľa vyššie. Celý dom dokážete ovládať cez svoj smartfón. Firmám zaoberajúcim sa týmito novými technológiami sa nesmierne darí a Slováci sú otvorený novým nápadom. Výhodou je, že takýto systém vám dokážu nainštalovať už aj do staršieho domu, keďže všetko je ovládané cez wi-fi pripojenie. Pokiaľ sa vám zdá zbytočne pohodlné všetko ovládať z gauča, na výber máte z niekoľkých balíčkov a vybrať si môžete pre vás to najnutnejšie.

technologie

Čo môžete ovládať Asi najzákladnejším programom je ovládanie osvetlenia. Vypnúť svetlo v kuchyni keď sa dívate na televízor v obývačke aj napriek tomu aby ste sa museli postaviť, privíta väčšina obyvateľov. Automatické ovládanie žalúzií tiež nesmie chýbať. Pomocou ovládača jednoducho zastriete, na to prispôsobené žalúzie. Jedinou nevýhodou je, že sú o niečo drahšie ako klasické. Do ponuky patrí tiež ovládanie kúrenia, kamier a senzorov. A to aj keď ste na dovolenke. Jednoducho sa pripojíte a pozriete si čo sa vo vašom dome deje. Luxusom sú aj okná a dvere na ovládanie. Keď si priplatíte, svoje okno otvoríte aj keď ste mimo domova. A úplným nadštandardom je vytvorenie vlastných programov. Napríklad si navolíte program na príchod domov. Keď otvoríte dvere rozsvietia sa vám svetlá, zapne televízia a kávovar vám už začne pripravovať vaše obľúbené presso. Ceny za takéto služby sa podľa náročnosti pohybujú v niekoľkých tisíckach EUR.